Black Mirror Ekseninde İletişimin Hayatımızdaki Yeri

Kayıp Rıhtım’da tamamını okumak için: https://kayiprihtim.com/inceleme/black-mirror-ekseninde-iletisimin-hayatimizdaki-yeri/İletişimin hayatımızdaki yerine Black Mirror’ın tüyler ürperten bölümleri eşliğinde göz atalım. (DEVAMI…)

4 Beğeni

Kimi izleyicice, dizinin biraz yanlış anlaşılarak beğenildiğini düşünüyorum. Bize ayna tutarak karanlık yanımızı gösterirken, sanki aynanın yansıttığını değil de yansıtma aracı aynayı tü kaka ediyormuş gibi yorumlanabiliyor. O yüzden diziyi teknofobik bir yapım olarak algılan bile oluyor.

Bunu, dizinin kabahati olarak görmüyorum. Bu daha çok, kendi kabahatini başka birine veya bir şeye atma eğilimimizin sonucu gibi. Suçlunun, onu o eylemi yapmaya iten itkileri-sebepleri görmezden gelip suç aletini gerekçe göstererek, o alet olmasaydı suçta olmazdı, demesi gibi bir şey bu. Elbette bir nesneye veya hizmete bağımlılık derecesinde takılı kalmak zararlı mı zararlı. Fakat o bağımlılığı üreten güdülerin kaynağı çoğu kez dikkate alınmıyor. Büyük bir tembellik örneğiyle “O olmasaydı, hayatımız daha iyi olurdu.” kaçamak cevabına çokça sığınılıyor.

Dizinin mesajlarının bazı izleyenlerce yanlış yorumlanmasını buna bağlıyorum.