Dünya Mitolojisinden Kâbuslara Neden Olan 30 Varlık


(Kayıp Rıhtım) #1

Kayıp Rıhtım’da tamamını okumak için: https://kayiprihtim.com/liste/dunya-mitolojisinden-kabuslara-neden-olan-30-varlik/Dünya mitolojisinde kâbuslara neden olan yaratıkları merak ediyor musunuz? Gelin bunların 30 tanesine şahane bir infografikle birlikte göz atalım. (DEVAMI…)


(Hiçliğin bekçisi…) #2

Alttaki resmi büyütemiyorum. :confused: Çok minik acaba forumdan okumaya çalıştığım için mi oluyor?

Evet forumdan okumaya çalıştığım içinmiş. :sweat_smile:


(Deniz) #3

Bütün mitolojilerde birbirine benzer karakterlerin olması, neredeyse aynı olayların olması şaşırtıcı.


#4

Dediğiniz gibi tarih boyunca insanlar açıklayamadığı olayları doğa üstü varlıklar ile bağdaştırmışlar. Bunun neticesinde çoğu kimsenin bildiği gibi nice dinler, nice tanrılar üreyerek yok olmuşlar. Bu postta bahsedilen çoğu varlık ile uyku felci durumu farklı milletlerde, farklı doğa üstü varlıklar ile anlaşılmaya çalışılmış. Kısacası “Karabasan” diyorum :joy:


(Deniz) #5

Sanırım bizde; “Al Karısı” deniyor. :slight_smile:


#6

Okumak ve çizimlere bakmak hoştu. Kitsune ile ilgili yazılanları da bilmiyordum. Belki daha fazla araştırmalıyım. :smiley:


#7

Fakat o Türk mitolojisinde. Arap halkı ile kültürel etkileşim sağlayıp, mitler birbirine geçince karabasan olarak değişti diye tahmin ediyorum. :grin:


(Fatih Çetin) #8

(yazarı tarafından geri alınan gönderi, bildirilmediği takdirde 24 saat içinde otomatik olarak silinecek.)


#9

Merhaba,

Gönderdiğim linkten inceleyebilirsiniz.


(Cemalettin Sipahioğlu) #10

@fatihcetin,

Bildiğimiz gibi, karabasan ile al karısı farklı musibetlermiş. Ben de bir an şaşırmıştım, bunlar farklı mahlukatlar değil miydi, diye :thinking: Ha tabii, bu yazıda da aynı varlığın farklı kültürlerde başka varlıklarla özdeşleştirilen özellikler gösterdiğine değinilmiş. Bu şeyler çok karışabiliyor :man_shrugging:


(Fatih Çetin) #11

(yazarı tarafından geri alınan gönderi, bildirilmediği takdirde 24 saat içinde otomatik olarak silinecek.)


#12

Aynı yaratığa ait, çoğu kültürdeki adları ve neye sebep olduğunu tek bir görselde toplamak harika bir fikir olmuş. Bu kadar çok kültürde hep aynı yaratıktan bahsediliyorsa, muhakkak gerçeklik payı vardır diye düşünüyorum. Halk deyişlerimizle; “Evlerden ırak, gönüllerden ırak olsun” ve “İyi saatlerde olsun” diyorum :pray: :innocent: :wink: :stuck_out_tongue: