"HİTAP" Adlı Kitap Çalışmam!


“HİTAP” Adlı Kitabımın Arka Kapak Tanıtım Sayfası:

Doğrusu, Türkçe Hitabı Geliştirmek, Türkçemizi Sevdirmek:
Yeni, Büyük Fethimizi; Lisanımız Türkçe İle Gerçek Kılalım!

İlmi tamama erdirmişlerin ortak çabasında; İstanbul’un fethi!
İlmi tamama erdirmişlerin ortak çabasında; Cumhuriyetimiz!

Yeni Hedefimizi Belirlemekse Olgunluktaki Ustalarımıza Ait:
Hepimizin Ortak Kararıyla, Dünya Sathının Fethine; Türkçe!
_________________________________{ Kemal KABCIK }


“HİTAP” Adlı Kitabımın 1. Metni:

Türk edebiyatının yazarları sayesinde: çelişkiden kurtulduk;
Doğruluktan yana emin olmamızı sağlayanlara teşekkürler!
________________________________.{ Kemal KABCIK }


“HİTAP” Adlı Kitabımın 2. Metni:

Yabancı yazarların kitapları üzerine; hâkimiyetimizi kurduk!
Her bir Türk bireyi; hâkimiyetimizi derinleştirip, genişletmeli!
________________________________.{ Kemal KABCIK }