İşte İnsan Hakında Bir Soru


(fatih çetin) #1

Bir öğretmen arkadaşım ile İşte İnsan (Michael Moorcock) kitabını tartışırken aynı durumun İslamiyet dünyası için yazılma durumunu konuştuk biraz. Ortam gergindi konuların yoğunluğuna göre. Ben de dedim ki Hristiyan dünyasındaki etkilerini bilmiyorum, belki orada da protesto edilmiştir. Böyle bir durum var mı? Yazar kitabı yazdıktan sonra kendi bağlı olduğu (belki bir dine inanmıyordur orasını bilemem) Hristiyan dünyasındaki etkilerini nasıl öğrenebiliriz? Yani gerçek bir Hristiyan’ın bu konudaki fikirlerini? Kendi dini görüşü ile değerlendirmesini?

Anlatabilmişimdir umarım.


(emre) #2

Phoenix baskısında yazarın ölüm tehtidi mektupları aldığı yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam.


(fatih çetin) #3

Teşekkür ederim. (20 karakter)


(Emrecan Şuşter) #4

Müslümanlık Hristiyanlık kadar kuvvetli bir din değildir. Kur’an, sosyal hayat üzerine pek çok tavsiyede bulunur ve geriye çekilir. Sonrasını devletler idare eder. Kimi devlet bir imamın hazırladığı görüşlere ve dayandırdığı noktalara göre kendisine göre bir Müslümanlık belirler, kimi devlet ise bir tarikatın dayattıklarına daha otoriter bir rejim hazırlar. Atatürk’ün Bilimsel çalışmalara izin verdiği için Türkiye içerisinde yayılmasını doğru bulduğu Mâtürîdîlik mezhebi de Müslümanlık, İran’daki 12 İmamcılık da Müslümanlık. Müslümanlıkta önemli olan devlettir, devletlerin üzerinde başka bir kuvvet yoktur. O yüzden Müslümanlığa yönlendirilen eleştiriler genellikle Müslümanlığın sosyal hayat üzerinde yarattığı etki üzerine olur. Son zamanlarda da Arabistan’daki Türk yönetimine karşı ortaya çıkan Vahhabiliğin uzantısı Selefilerin Cihad anlayışı eleştirilmeye başlandı, ancak bu eleştiriler bugün var yarın yok.

Hristiyanlık ise Müslümanlığın bu etkisi zayıflığından çok daha farklı bir din. Kişinin bütün zihnine hükmeden bir yapıdır. Doğayı reddeder, dışarıdan gelen etkiyi bastırır ve tamamen kendi içerisine kapalı bir yapıyı inşa eder. Püriten hareketleri inceleyin, keyif verebilecek her şeyi ama her şeyi ortadan kaldırmaya yönelik bir harekettir bu. Zira esas noktası kişinin kendisini sadece Hristiyanlıkla şeylerle ilgilenmesidir. Tamamen tek tipleştiricidir ve Hristiyan olmayan her şeyi lanetler.

Hristiyan teolojisi üzerine bir eleştiri yapan kitabı alıp Müslüman teolojisine uygulamak pek de mümkün değil. Müslümanlık bu kadar kuvvetli değildir demiştik zira, İsa figürüne tamamen bağlanmak ve onun dışına çıkmamak gibi şeyleri bir Müslüman anlayamaz.

Gelelim sorunuza… Bir Hristiyan, bu kitabı Şeytani bir kitap olarak atfedecektir. Zira dünyevi olan her şey şeytanidir ve iyi bir Hristiyan mantığın geçerli olmadığı kendi hayali dünyasından dışarı çıkmamalıdır. Hristiyanlığa dair eleştirilere kulak asmak kişiyi uyuşturur, zira bu eleştiriler dünyevi olacaktır ve madde insanı köleleştirir. Bu tarz kitapların bütün haklılıkları bu madde dünyasından öte gelir, ancak hakikatte kişinin kendi iç dünyasında içinde olduğu Tanrı’nın krallığı vardır. Bu yüzden bu kitap kıymetsizdir, kişinin iç dünyasına değil maddeye çağırır.

Bunlar, bir Hristiyan’ın potansiyel düşünceleri olacaktır. Ben bir Hristiyan değilim tabii, sadece kendimce ahkam kesecek kadar bilgiliyim diyelim.