Mo Yan Kitaplığı

Mo%20Yan

BİYOGRAFİ

Guan Moye (Mo Yan) (doğum 17 Şubat 1955), Çinli yazar. Gerçek adı Guan Moye’dir fakat eserlerinde Çince “sakın konuşma!” manasına gelen Mo Yan mahlasını kullanır. “Sürekli sansürlenen ve eserleri korsan yollarla çoğaltılan Çinli yazarlar arasında en meşhuru” diye bilinir. Batı dünyasında Kızıl Darı Tarlaları filmine konu olan romanı ile bilinir. Çin’in Franz Kafka’sı ya da Joseph Haller’i olarak gösterilir. İsveç Akademisi’nin "sanrısal gerçekçilikle halk hikâyelerini, tarihi ve şimdiyi kaynaştırma"daki ustalığına yaptığı atıfla 2012 Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülmüştür.
Kaynak: Wikipedia

ÇIKAN KİTAPLARI (Çıkış sırasına göre sıralı)

  1. Kızıl Darı Tarlaları (2013)
  2. İri Memeler ve Geniş Kalçalar (2014)
  3. Yaşam ve Ölüm Yorgunu (2015)
  4. Değişim (2016)
  5. Saydam Turp (2017)

%20K%C4%B1z%C4%B1l%20Dar%C4%B1%20Tarlalar%C4%B1%20(2013) %20%C4%B0ri%20Memeler%20ve%20Geni%C5%9F%20Kal%C3%A7alar%20(2014) %20Ya%C5%9Fam%20ve%20%C3%96l%C3%BCm%20Yorgunu%20(2015) %20De%C4%9Fi%C5%9Fim%20(2016) %20Saydam%20Turp%20(2017)

4 Beğeni