Osmanlı Uç Beyinin Türbesinde Gök Tanrı İnancını Sürdüren Motifler Bulundu

Kayıp Rıhtım’da tamamını okumak için: https://kayiprihtim.com/haberler/osmanli-uc-beyi-isa-sofi-gok-tanri/Ertuğrul Gazi’nin yakın arkadaşlarından ve Osmanlı’nın uç beylerinden olan İsa Sofi’ye ait türbede keşfedilen motiflerin, Gök Tanrı inancına ait olduğu ortaya çıktı. (DEVAMI…)

3 Likes

Bu kadar şaşırılmasını doğal bulmuyorum. Bırakın Osmanlı zamanını günümüzde dahi Göktanrı(Şamanizm) inancından kalma geleneklerimiz mevcut. Dua ederken elimizi göğe kaldırıp yukarıya bakma(ki İslam inancına bu terstir çünkü Tanrıyı tek bir yerde düşünmeyiniz der), gidenin arkasından su dökme, dilek ağacına çaput bağlama gibi geleneklerimiz bu inançtan kalmadır.

4 Likes

Selçuklular’ın İslamiyete geçişi siyasi nedenlerledir. Çünkü Oğuz Yabguluğu’ndan ayrıldıkları zaman bulundukları coğrafyadaki topluluklar ağırlıklı olarak müslümandı. İsim olarak Arap isimleri aldılar ama özde hala gök tanrı inançlarını koruyorlardı. Anadolu’ya geldikleri zaman da hala eski inançlarından kopmamışlardı.

1 Like

Akıncıların islam ile tengriciliği harmanladığı zaten bilinen bir gerçek. Hatta akıncıların diğer gruplardan daha çok Türklüğe önem vermesi de kayıtlı gerçekler. Fakat bu kadarı beni şaşırttı zira bu tarz şeyler akıncı ailesi ile merkezi yönetimin arasını bozabilir zira moğol diye bir düşmanla mütemadiyen savaş halindeler. Yine de bunu görmek beni mutlu etti çünkü bu coğrafyaya verdiğimiz her şey coğrafyanın gelişmesine az da olsa katkı sağladı fakat bu coğrafyadan aldığımız hiçbir şey Türk milletine en ufak bir yarar sağlamadı… Tartışabilirdik fikrim değiştirilebilseydi.