Otomatik Piyano: İnsan ve Makineleşme Savaşının Galibi Kim Olacak?


(Cem) #1

Kayıp Rıhtım’da tamamını okumak için: https://kayiprihtim.com/inceleme/otomatik-piyano-insan-ve-makinelesme-savasinin-galibi-kim-olacak/İnsan merak ve keşif arzusuyla ilerleme basamaklarını durmadan tırmanıyor. Hiçbir engel insanı durdurabilecek güçte değil. Belki bir tanesi hariç: Makineler! Vonnegut’un insan ve makine rekabetini sorgulayıcı ve alaycı bir anlatımla ele aldığı “Otomatik Piyano” adlı romanını inceledik. (DEVAMI…)