Stephen King Kitaplığı


(Serhat) #1

stephen-king-s

BİYOGRAFİ (Kaynak: Altın Kitaplar)

Stephen King, hepsi de dünya çapında çok satanlar listelerine girmiş elliden fazla romanın yazarıdır. Eserlerinin arasında Doktor Uyku ve CBS’te çok başarılı bir dizi yorumlaması olan Kubbe’nin Altında vardır.

Romanı 22/11/63, New York Times Book Review tarafından 2011’in ilk on kitabı arasında gösterilmiş, En İyi Gizem/Macera Romanı seçilerek Los Angeles Kitap Ödülü’nü ve Uluslararası Macera Yazarları En İyi Kitap Ödülü’nü kazanmıştır.

Yazar, 2003’te Ulusal Kitap Vakfı’ndan Amerikan Edebiyatına Güzide Katkı Madal- yası almıştır. Kendisi de roman yazarı olan eşi Tabitha King ile Bangor, Maine’de yaşamaktadır.

Yazarın kitapları birkaç yayınevi tarafından yayımlanmaktadır. Konu yayınevlerine göre ayrılmıştır.

ÇİZGİ ROMAN SERİSİ (Alfabetik sıralıdır.)

 1. Amerikan Vampiri - Cilt 1 (JBC Yayıncılık)
 2. Kara Kule - Eve Giden Yol (Altın Kitaplar)
 3. Kara Kule - Gilead’ın Düşüşü (Altın Kitaplar)
 4. Kara Kule - İhanet (Altın Kitaplar)
 5. Kara Kule - Jericho Tepesi Savaşı (Altın Kitaplar)
 6. Kara Kule - Silahşör’ün Doğuşu (Altın Kitaplar)
 7. Kara Kule Silahşor - Yolculuk Başlıyor (Altın Kitaplar)
 8. Mahşer - Kaptan Trips (Altın Kitaplar)

Amerikan%20Vampiri%20-%20Cilt%201 Kara%20Kule%20-%20Eve%20Giden%20Yol Kara%20Kule%20-%20Gilead'%C4%B1n%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BC%C5%9F%C3%BC Kara%20Kule%20-%20%C4%B0hanet Kara%20Kule%20-%20Jericho%20Tepesi%20Sava%C5%9F%C4%B1 Kara%20Kule%20-%20Silah%C5%9F%C3%B6r'%C3%BCn%20Do%C4%9Fu%C5%9Fu Kara%20Kule%20Silah%C5%9For%20-%20Yolculuk%20Ba%C5%9Fl%C4%B1yor Mah%C5%9Fer%20-%20Kaptan%20Trips

6:45 YAYINEVİ TARAFINDAN YAYIMLANAN KİTAPLAR
(Orijinal çıkış tarihlerine göre sıralıdır.)

 1. Kurtadamın Döngüsü (1985)

Kurtadam%C4%B1n%20D%C3%B6ng%C3%BCs%C3%BC

İNKİLAP YAYINEVİ TARAFINDAN YAYIMLANAN KİTAPLAR
(Orijinal çıkış tarihlerine göre sıralıdır.)

 1. Tılsım (1984)
 2. Ejderhanın Gözleri (1987) (Sayfa 6 Yayınevi tarafından güncel yayımlandı.)
 3. Yaratık (1996) (Sayfa 6 Yayınevi tarafından güncel yayımlandı.)

T%C4%B1ls%C4%B1m Ejderhan%C4%B1n%20G%C3%B6zleri Yarat%C4%B1k

SAYFA 6 YAYINEVİ TARAFINDAN YAYIMLANAN KİTAPLAR
(Orijinal çıkış tarihlerine göre sıralıdır.)

 1. Falcı (1984)
 2. Ejdarhanın Gözleri (1987)
 3. Dolores Claiborne (1993)
 4. Rüyalar Karabasanlar 1 (1993)
 5. Rüyalar Karabasanlar 2 (1993)
 6. Rüyalar Karabasanlar 3 (1993)
 7. Düzenleyiciler (1995)
 8. Yaratık (1996)
 9. Tom Gordona Aşık Olan Kız (1999)
 10. Yüzyılın Fırtınası (1999)
 11. Colorado Kid (2005)
 12. Yüzyılın Suçlusu Blaze (2006)
 13. Eğlence Parkı (2013)
 14. Ölüm Dansı (2017) (Türkiye derlemesidir. Korku konusunda hangi yazar ve yönetmenlerin iyi olduğunu örnekleriyle açıklandığı kitabı.)

Falc%C4%B1 Ejdarhan%C4%B1n%20G%C3%B6zleri%20Sayfa%206 Dolores%20Claiborne R%C3%BCyalar%20Karabasanlar%201 R%C3%BCyalar%20Karabasanlar%202 R%C3%BCyalar%20Karabasanlar%203 D%C3%BCzenleyiciler Yarat%C4%B1k%20Sayfa%206 Tom%20Gordona%20A%C5%9F%C4%B1k%20Olan%20K%C4%B1z Y%C3%BCzy%C4%B1l%C4%B1n%20F%C4%B1rt%C4%B1nas%C4%B1 Colorado%20Kid Y%C3%BCzy%C4%B1l%C4%B1n%20Su%C3%A7lusu%20Blaze E%C4%9Flence%20Park%C4%B1 %C3%96l%C3%BCm%20Dans%C4%B1

ALTIN KİTAPLAR TARAFINDAN YAYIMLANAN KİTAPLAR
(Orijinal çıkış tarihlerine göre sıralıdır.)

 1. Göz (1974)
 2. Korku Ağı (1975)
 3. Medyum (1977)
 4. Mahşer (1978)
 5. Çağrı (1979)
 6. Ateş Yolu (1980)
 7. Tepki (1980)
 8. Azrail Koşuyor (1981)
 9. Kujo (1981)
 10. Kara Kule 1 Silahşör (1982)
 11. Kuşku Mevsimi ve Esaretin Bedeli (1982)
 12. Ceset (1982)
 13. Christine (1983)
 14. Hayvan Mezarlığı (1983)
 15. O (1986)
 16. Kara Kule 2 Üç’ün Çekilişi (1987)
 17. Sadist (1987)
 18. Şeffaf (1987)
 19. Hayatı Emen Karanlık (1989)
 20. Gece Yarısını Dört Geçe (1990)
 21. Ruhlar Dükkanı (1990)
 22. Kara Kule 3 Çorak Topraklar (1991)
 23. Oyun (1992)
 24. Çılgınlığın Ötesi (1995)
 25. Sis (1995)
 26. Kara Kule 4 Büyücü ve Cam Küre (1997)
 27. Kemik Torbası (1998)
 28. Maça Kızı (1999)
 29. Yazma Sanatı (1999)
 30. Yeşil Yol (2000)
 31. Kara Ev (2001)
 32. Rüya Avcısı (2001)
 33. Buick 8 (2002)
 34. Karanlık Öyküler (2002)
 35. Kara Kule 5 Calla’nın Kurtları (2003)
 36. Kara Kule 6 Susannah’ın Şarkısı (2004)
 37. Kara Kule 7 Kule (2004)
 38. Bir Aşk Hikayesi (2006)
 39. Cep (2006)
 40. Duma Adası (2008)
 41. Karanlık Çökünce (2008)
 42. Kubbe’nin Altında (2009)
 43. Zifiri Karanlık, Yıldızsız Gece (2010)
 44. 22/11/63 (2001)
 45. Anahtar Deliğinden Esen Rüzgâr (2012)
 46. Doktor Uyku (2013)
 47. Bay Mercedes (2014)
 48. Diriliş (2014)
 49. Kabuslar Pazarı (2015)
 50. Kim Bulduysa Onundur (2015)
 51. Son Nöbet (2016)
 52. Uyuyan Güzeller (2016)

G%C3%B6z Korku%20A%C4%9F%C4%B1 Medyum Mah%C5%9Fer %C3%87a%C4%9Fr%C4%B1 Ate%C5%9F%20Yolu Tepki Azrail%20Ko%C5%9Fuyor Kujo Kara%20Kule%201%20Silah%C5%9F%C3%B6r Ku%C5%9Fku%20Mevsimi%20ve%20Esaretin%20Bedeli Ceset Christine Hayvan%20Mezarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 O Kara%20Kule%202%20%C3%9C%C3%A7'%C3%BCn%20%C3%87ekili%C5%9Fi Sadist %C5%9Eeffaf 1989%20-%20Hayat%C4%B1%20Emen%20Karanl%C4%B1k Gece%20Yar%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1%20D%C3%B6rt%20Ge%C3%A7e Ruhlar%20D%C3%BCkkan%C4%B1 Kara%20Kule%203%20%C3%87orak%20Topraklar Oyun %C3%87%C4%B1lg%C4%B1nl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20%C3%96tesi Sis Kara%20Kule%204%20B%C3%BCy%C3%BCc%C3%BC%20ve%20Cam%20K%C3%BCre Kemik%20Torbas%C4%B1 Ma%C3%A7a%20K%C4%B1z%C4%B1 Yazma%20Sanat%C4%B1 Ye%C5%9Fil%20Yol Kara%20Ev R%C3%BCya%20Avc%C4%B1s%C4%B1 Buick%208 Karanl%C4%B1k%20%C3%96yk%C3%BCler Kara%20Kule%205%20Calla'n%C4%B1n%20Kurtlar%C4%B1 Kara%20Kule%206%20Susannah'%C4%B1n%20%C5%9Eark%C4%B1s%C4%B1 Kara%20Kule%207%20Kule Bir%20A%C5%9Fk%20Hikayesi Cep Duma%20Adas%C4%B1 Karanl%C4%B1k%20%C3%87%C3%B6k%C3%BCnce Kubbe'nin%20Alt%C4%B1nda Zifiri%20Karanl%C4%B1k%2C%20Y%C4%B1ld%C4%B1zs%C4%B1z%20Gece 22-11-63 Anahtar%20Deli%C4%9Finden%20Esen%20R%C3%BCzg%C3%A2r Doktor%20Uyku Bay%20Mercedes Dirili%C5%9F Kabuslar%20Pazar%C4%B1 Kim%20Bulduysa%20Onundur Son%20N%C3%B6bet Uyuyan%20G%C3%BCzeller


Özel Seri İstekleri
Okuma Rehberi kategorisi hakkında
(Erman Akman) #3

Eline sağlık çok güzel olmuş .İlk mesajım Stephen King konusuna olacakmış.yeni kaydoldum foruma.Diğer açtığın konularıda takipteyim.
Buradaki tüm kitaplar bende mevcut tabi bir çoğu eski kapak.
22/11/63 çok iyiydi çok sevmiştim.


(kimyager_ferhat gürdoğan) #4

Zoru başarmışsıneline sağlık @fortknoxt :clap:t6::clap:t6::clap:t6::clap:t6::clap:t6: Kitaplarından okuyan arkadaşlar çeviriler hakkında yazarlarsa sevinirim.Çünkü bazı çeviriler kötüymüş diye duydum Altın Kitaplar’da.


(Serhat) #5

Konu kitapların çıkış sırasına göre düzenlenmiştir.


(Türker ŞİRİN) #6

Jbc ve altın kitaplardan çıkan çizgiromanları da eklerseniz seri tam olur


(Serhat) #7

Onlarda eklenecek heyecan yok :slight_smile:


(Ahmet Boyraz) #8

Ben Doktor Uyku’yu okumuştum bi 3 sene önce sanırım tam hatırlamıyorum. Kitap çok çabuk bitti kalın olmasına rağmen. Çeviri konusunda da sıkıntı yok gibiydi.


(Fatih Ataç) #9

Öncelikle eline sağlık. Ceset isimli kitabınıda ekleyebilirsin. Kitap Ceset isimli öyküsünü ve The Rage (Hiddet) isimli Richard Bachman takma adıyla yazdığı romanı içeriyor.


#10

Kara Kule’yi gördüğüm her konunun, her yorumun altına yazacağım. Kurban olayım yeniden çevirin şu seriyi. İkinci kitabı zar zor bitirdim. Üç de zar zor gidiyor. Elinizdeki telifi iyi kullanın.


(Serhat) #11

Listeyi güncelledim. Teşekkür ederim.


(Serhat) #12

Çizgi Roman Serisi listeye eklenmiştir.


#13

Açıkcası yayınevi temsilcisi forumda olsa bu konuda oldukça başını ağrıtacağım. Ne yazıkki Altın Kitapları bu yazarın hakkını gerektiği kadar veremiyor.Kapak görsellerinin kalitesine değinmiyorum bile. “Hayatı Emen Karanlık” yıllardır basılmıyor. Aynı şekilde “Ateş Yolu” “Kara Ev” “Azrail Koşuyor” “Ceset” de bu kitaplar arasında.
Ayrıca yeni dönem kitapların çoğunun da bildiğim kadarıyla baskısı yok. Açıkcası Altın Yayınlarının yazara gerektiği özeni göstermediğini düşünüyorum. Zaten gördüğüm kadarıyla bu gidişle de elindeki kitapları da İnkılap Yayınlarının bir alt yayınevi olan Sayfa 6 ya kaptıracak gibi duruyorlar.
Birde listede göremediğim, uzun yıllar önce Remzi Kitabevinden çıkan ve bir daha basılmayan, sahaflarda yüksek fiyatlara satılan “Uykusuzluk” kitabı var.
image


(Erman Akman) #14

tam hatırlamıyorum ama bu kitabı 4 sene önce filan 50 veya 60 tl gibi bir fiyata almıştım.Onuda geçtim 3-4 sene kurtadamın döngüsü kitabını basımını bekledim. Kırmızı kapaklı olanın internette şsatışını görmüştüm 100 küsür sayfalık kitaba 200 tl yazmışlardı.

Hayatı Emen Karanlık - yanlış görmediysem altın kitaplar facebook sayfasında yeni baskısı olacağını yazmışlardı.


(Yasin) #15

King’in kitaplarının yeni baskıları gelecek. En azından yayınevi böyle söylüyor. Lakin kapak konusu bence King’e yapılmış bir hakaret. Hele o Cep’in kapağı yok mu!


(Serhat) #16

Sırf Altın Kitaplar tarafından basılan bazı kitapları okumuyorum. Daha doğrusu okumak istemiyorum. Yayınevi gerçekten Stephen King’e hiç önem vermiyor. Kapak değiştirmekle bu sorun çözülmüyor. Çeviriler kötü, @annihilator söylemiş zaten Cep kitabı için gerçekten alacağım varsa da almak istemiyorum.


(Fatih Ataç) #17

Aynen bencede adamın kitaplarını hiç önemsemiyorlar. Çeviriler berbat. Kara Kule Silahşor da coke kelimesini kokain yerine Coca Cola diye çevirdiler. Onun üstüne yıllardır baskısı olmayan kitaplar var. Koleksiyon hastalığımdan dolayı kimi kitaba 60 kimisine 50 lira bayıldım.


#18

fortknoxt sanırım seriye “Hayaletin Garip Huyları” nı da eklemek lazım. Çok sağlam hikayelerden oluşan güzel bir klâsik o da.

image


(Serhat) #19

Şuan için yeni 2 kitap ekleyeceğim listeye. Bu kitapların listede olmaması artık kitap sitelerinde bile bulunmaması. Ben çoğu kitap sitesini karşılaştırıp konuları açıyorum. Elinizde buna benzer eski kitaplar var ise gönderin listemize ekleyelim. Ne kadar güncel o kadar iyi :wink::wink::wink:


#20

O zaman bi de Geceyarısını 2 Geçe :slightly_smiling_face::wink:


#21

Geceyarısını 2 Geçe zamanında yayınevinin 4 hikayeden oluşan Geceyarısını 4 Geçe kitabını ikiye böldükleri için oluşan bir kitaptı. Yeni baskıları orjinalindeki gibi tek kitap olarak piyasaya sürüldü.