Tambora Yanardağı Patlaması: Dracula ve Frankenstein'ın Gizli Mimarı


(Kayıp Rıhtım) #1

Kayıp Rıhtım’da tamamını okumak için: https://kayiprihtim.com/dosya/tambora-yanardagi-patlamasi-dracula-ve-frankenstein-gizli-mimari/Son 200 yılın en büyük volkanik olayı kabul edilen Endonezya’daki Tambora Yanardağı patlamasının, korku edebiyatının klasik eserleri üzerindeki dolaylı etkisini biliyor muydunuz? (DEVAMI…)


(Cemalettin Sipahioğlu) #2

Plan program bir yere kadar işler, son sözü bilinmez söyler :man_shrugging: