Ursula K. Le Guin Kitaplığı


(Serhat) #1

ursula-le-guin

BİYOGRAFİ (Kaynak: İthaki Yayınları)

1929’da Kaliforniya’da doğdu. Babası ünlü antropolog Alfred Kroeber, annesi ise yazar Theodora Kroeber’dir. Radcliff ve Columbia üniversitelerinde edebiyat eğitimini tamamladı. 1950’li yıllarda fantastik öyküler ve romanlar yazmaya başladı. 1962’de ilk bilimkurgu öyküsü yayımlandı. İlk romanı ise 1966 yılında yayımlandı. Hugo, Nebula, Locus ve Dünya Fantezi ödüllerinin hepsini en az iki kere olmak üzere kazandı. 2014 yılında, edebiyata verdiği katkılardan dolayı Amerikan Ulusal Kitap Ödülü’yle lâyık görüldü. Başta Neil Gaiman, Iain Banks ve Salman Rushdie olmak üzere pek çok yazarı etkiledi. Yazarın eserlerinin altmetinlerinde anarşizm, sosyalizm, feminizm ve Taoculuğun izleri kolaylıkla sürülebilir.

ROMANLARI (Orijinal çıkış tarihlerine göre sıralıdır.)

 1. Rocannon’un Dünyası (1966) (Metis Edebiyat)
 2. Sürgün Gezegeni (1666) (İthaki Yayınları Bilimkurgu Serisi 11. Kitap) (İthaki Yayınları)
 3. Yanılsamalar Kenti (1967) (İmge Kitabevi)
 4. Yerdeniz-1 Yerdeniz Büyücüsü (1968) (Metis Edebiyat)
 5. Karanlığın Sol Eli (1969) (Ayrıntı Yayınları)
 6. Yerdeniz-2 Atuan Mezarları (1970) (Metis Edebiyat)
 7. Rüyanın Öte Yakası (1971) (Metis Edebiyat)
 8. Yerdeniz-3 En Uzak Sahil (1972) (Metis Edebiyat)
 9. Mülksüzler (1974) (Metis Edebiyat)
 10. Dünyaya Orman Denir (1976) (Metis Edebiyat)
 11. Her Yerden Çok Uzakta (1976) (İmge Kitabevi)
 12. Malafrena (1979) (Metis Edebiyat)
 13. Başlama Yeri ( 1980) (Ayrıntı Yayınları)
 14. Balıkçıl Gözü (1983) (Metis Edebiyat)
 15. Hep Yuvaya Dönmek (1985) (Ayrıntı Yayınları)
 16. Yerdeniz-4 Tehanu (1990) (Metis Edebiyat)
 17. Anlatış (2000) (İthaki Yayınları Bilimkurgu Serisi 25. Kitap) (İthaki Yayınları)
 18. Yerdeniz-5 Öteki Rüzgar (2001) (Metis Edebiyat)
 19. Marifetler (2004) (Metis Edebiyat)
 20. Sesler (2006) (Metis Edebiyat)
 21. Güçler (2007) (Metis Edebiyat)
 22. Lavinia (2008) (Metis Edebiyat)

Rocannon'un%20D%C3%BCnyas%C4%B1 S%C3%BCrg%C3%BCn%20Gezegeni Yan%C4%B1lsamalar%20Kenti Yerdeniz-1%20Yerdeniz%20B%C3%BCy%C3%BCc%C3%BCs%C3%BC Karanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%20Sol%20Eli Yerdeniz-2%20Atuan%20Mezarlar%C4%B1 R%C3%BCyan%C4%B1n%20%C3%96te%20Yakas%C4%B1 Yerdeniz-3%20En%20Uzak%20Sahil M%C3%BClks%C3%BCzler D%C3%BCnyaya%20Orman%20Denir Her%20Yerden%20%C3%87ok%20Uzakta Malafrena Ba%C5%9Flama%20Yeri Bal%C4%B1k%C3%A7%C4%B1l%20G%C3%B6z%C3%BC Hep%20Yuvaya%20D%C3%B6nmek Yerdeniz-4%20Tehanu Anlat%C4%B1%C5%9F Yerdeniz-5%20%C3%96teki%20R%C3%BCzgar Marifetler Sesler G%C3%BC%C3%A7ler Lavinia

ÖYKÜ KİTAPLARI (Orijinal çıkış tarihlerine göre sıralıdır.)

 1. Rüzgarın On İki Köşesi (1975) (Ayrıntı Yayınları)
 2. Rüzgargülü (Gülün Günlüğü) (1976 -1982) (Ayrıntı Yayınları)
 3. İçdeniz Balıkçısı (1994) (Metis Edebiyat)
 4. Bağışlanmanın Dört Yolu (1995) (Metis Edebiyat)
 5. Aya Tırmanmak ve Diğer Öyküler (1996) (Metis Edebiyat)
 6. Kadınlar Rüyalar Ejderhalar (1999) (Metis Edebiyat) (Metis’in hazırladığı bir seçki orijinali yok)
 7. Yerdeniz Öyküleri (2001) (Metis Edebiyat)
 8. Dünyanın Doğum Günü (2002) (Metis Edebiyat)
 9. Uçuştan Uçuşa (2003) (Metis Edebiyat)
 10. Vahşi Kızlar (2011) (Ayrıntı Yayınları Bilimkurgu Dizisi 1. Kitap) (Ayrıntı Yayınları)
 11. Yaban Kızlar (2011) (Versus Yayınevi) (Vahşi Kızlar ile aynı)
 12. Uçsuz Bucaksız (2018) (Doğan Kitap)
 13. Orsinya Öyküleri (2018) (İthaki Yayınları Modern Serisi (Yeni Seri) 4. Kitap) (İthaki Yayınları)

R%C3%BCzgar%C4%B1n%20On%20%C4%B0ki%20K%C3%B6%C5%9Fesi R%C3%BCzgarg%C3%BCl%C3%BC%20(G%C3%BCl%C3%BCn%20G%C3%BCnl%C3%BC%C4%9F%C3%BC) %C4%B0%C3%A7deniz%20Bal%C4%B1k%C3%A7%C4%B1s%C4%B1 Ba%C4%9F%C4%B1%C5%9Flanman%C4%B1n%20D%C3%B6rt%20Yolu Aya%20T%C4%B1rmanmak%20ve%20Di%C4%9Fer%20%C3%96yk%C3%BCler Kad%C4%B1nlar%20R%C3%BCyalar%20Ejderhalar Yerdeniz%20%C3%96yk%C3%BCleri D%C3%BCnyan%C4%B1n%20Do%C4%9Fum%20G%C3%BCn%C3%BC U%C3%A7u%C5%9Ftan%20U%C3%A7u%C5%9Fa 1-Vah%C5%9Fi%20K%C4%B1zlar_2 Yaban%20K%C4%B1zlar U%C3%A7suz%20Bucaks%C4%B1z %20Ors%C4%B1n%C4%B1a%20%C3%96yk%C3%BCleri

MAKALELER (Orijinal çıkış tarihlerine göre sıralıdır.)

 1. Dünyanın Kıyısında Dans (1992) (İthaki Yayınları)
 2. Dümeni Yaratıcılığa Kırmak (1998) (Hep Kitap)
 3. Zihinde Bir Dalga (2004) (Metis Edebiyat)
 4. Sözcüklerdir Bütün Derdim (2016) (Hep Kitap)

D%C3%BCnyan%C4%B1n%20K%C4%B1y%C4%B1s%C4%B1nda%20Dans D%C3%BCmeni%20Yarat%C4%B1c%C4%B1l%C4%B1%C4%9Fa%20K%C4%B1rmak Zihinde%20Bir%20Dalga S%C3%B6zc%C3%BCklerdir%20B%C3%BCt%C3%BCn%20Derdim

ŞİİRLER (Orijinal çıkış tarihlerine göre sıralıdır.)

 1. Tanrı Kuşlarıyla Buluşmak (2011) (Yitik Ülke Yayınları)
 2. Günün Geç Vakitleri (2015) (Ayrıntı Yayınları)

Tanr%C4%B1%20Ku%C5%9Flar%C4%B1yla%20Bulu%C5%9Fmak G%C3%BCn%C3%BCn%20Ge%C3%A7%20Vakitleri

ÇOCUK KİTAPLARI (Orijinal çıkış tarihlerine göre sıralıdır.)

 1. Balina Süleyman’ın Dokuz Yüz Otuz Birinci Dünya Turu (1983) (Çınar Yayınları)
 2. Kanatlı Kediler Masalı 1 - Dört Yavru (1988) (Günışığı Kitaplığı)
 3. Kanatlı Kediler Masalı 2 - Yuvaya Dön (1989) (Günışığı Kitaplığı)
 4. Balık Çorbası (1992) (Elma Çocuk)
 5. Kanatlı Kediler Masalı 3 - Yeni Arkadaş (1994) (Günışığı Kitaplığı)
 6. Kanatlı Kediler Masalı 4 - Kentte Tek (1999) (Günışığı Kitaplığı)

Balina%20S%C3%BCleyman'%C4%B1n%20Dokuz%20Y%C3%BCz%20Otuz%20Birinci%20D%C3%BCnya%20Turu Kanatl%C4%B1%20Kediler%20Masal%C4%B1%201%20-%20D%C3%B6rt%20Yavru Kanatl%C4%B1%20Kediler%20Masal%C4%B1%202-Yuvaya%20D%C3%B6n Bal%C4%B1k%20%C3%87orbas%C4%B1 Kanatl%C4%B1%20Kediler%20Masal%C4%B1%203%20-%20Yeni%20Arkada%C5%9F Kanatl%C4%B1%20Kediler%20Masal%C4%B1%204-Kentte%20Tek

Özel Teşekkür: Konunun hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen @YaprakOnur arkadaşımıza teşekkür ederim.


Özel Seri İstekleri
Okuma Rehberi kategorisi hakkında
İnceleme: Ursula K Le Guin – Yerdeniz Serisi: Çevik Atmaca’nın Peşinde
(Serhat) #2

Şu zamana kadar en zorlandığım seri oldu :slight_smile: İnşallah eksik kitap kalmamıştır, var ise lütfen bildiriniz.


(kimyager_ferhat gürdoğan) #3

İşte bu eline sağlık :clap:t6::clap:t6::+1:t6:


(kimyager_ferhat gürdoğan) #4

@fortknoxt Karanlığın Sol Eli Metis değil Ayrıntı :+1:t6: arada kaçmış olcak o kadar :smile:


(Serhat) #5

O kadar da olur. :slight_smile: Hem ben seni denedim bakalım ne kadar dikkatlisin diye :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:


(Oğuz Eren) #6

Selamlar, güzel liste olmuş, tebrikler.
Kendi listemle karşılaştırdığımda üç eksik olduğunu gördüm :

Ayrıca listede “Yuvaya Dön” olarak gözüken kitabın tam adı “Yuvaya Dönüş” olmalı sanırım.


(Serhat) #7

Aslında bu kitapları da ekleyecektim ama çok eski baskı olduğu için eklemedim. Hatta Metis yada başka bir yayınevi güncel baskı yapar diye düşünerek eklemedim.


(kimyager_ferhat gürdoğan) #8

Farkettim :smile: ama çok fazla kitabı varmış :scream: Benim oluduklarım;
Anlatış, Sürgün Gezegen, Dünyaya Orman Denir, Rocannon’un Dünyası hepside çok güzellerdi.Elimde Karanlığın Sol Eli,Mülksüzler ve Yanılsamalar Kenti kitapları var.Bu ay bi tane Ursula okuyayım ben en iyisi :+1:t6:


(Serhat) #9

:+1::+1: Ya ben. Listeyi hazırlarken dedim bu kadar kitap olamaz. Tereddüte düştüm bu kitap varmıydı şu varmıydı diye açıkçası. Listeyi hazırlayana kadar bende beklemiyordum bu kadar. :slight_smile:


(Ozancan Demirışık) #10

Balıkçıl Gözü’nün yeni baskısı mevcut. https://www.babil.com/balikcil-gozu-kitabi-ursula-k-le-guin


(Serhat) #11

Teşekkürler ekledim listeye


(Yaprak Onur) #12

Öncelikle ellerinize sağlık, gerçekten güzel bir çalışma olmuş, zor olduğunu da tahmin edebiliyorum. :krs:

Biliyorum bulup da bunamak olacak benim isteğim ama… Çok fazla boş zamanım var, neyle uğraşsam derseniz bir gün diye bir öneri yapayım istedim. :slight_smile:
Bu liste roman / öykü / kurgu-dışı kitaplar olarak ayrılsa ve basım tarihine göre sıralansa, ne dersiniz hoş olmaz mı? :slight_smile:


(Serhat) #13

Listeyi hazırlarken çoğu kitap sitesini araştırdım. Ancak kitap sitelerinde son baskı tarihleri yazıyor. Ama elimden geldiği kadar düzenleme yapmaya çalışayım.


#14

Çok güzel bir liste olmuş, teşekkürler. Kadınlar Rüyalar Ejderhalar makaleler altında listelense daha doğru olur.


(Tansel Diplikaya) #15

Hainli döngüsü kitaplarını belirli bir sıraya göre okumak gerekiyor mu? Çok da seri kitap gibi değil deniliyor. 2. kitap olarak gözüken Sürgün Gezegeni’ni okudum, bir şey devamı gibi durmuyordu ama hikayenin devamı gelse gelir.

Siz ne düşünüyorsunuz?


(Hazal Çamur) #16

Gerekmiyor :slight_smile: Şahsen hepsini okumuş biri olarak, keşke şu sırayla okusaydım demedim.


(Oğuz Eren) #17

Romanlar arasinda ortak karakterler veya konu devamı gibi bir şey yok, ama aynı evrende geçiyorlar, dolayısıyla arka planda Hain ırkının tarihine göndermeler var. Benim gibi ara vererek okuyacaksanız arada wikipedia’daki hainish cycle maddesine bakmanızı öneririm.


#18

Liste için çok teşekküler, Orsinya Öykülerini de eklemek gerekebilir, geçen ay çıktı biliyorsunuz.


(Serhat) #19

Doğru diyorsun Modern Klasikler’e ekledik burayı unuttuk. :slight_smile: :slight_smile:


#20

Hobbit, Yüzüklerin Efendisi’ ni bitirdikten sonra Ursula Abla’ nın Yerdeniz Serisi’ ne geçtim ve bitirdim. Eğer fırsat olursa Ursula Abla’ nın bilimkurgu külliyatına dalış yapacağım ilerleyen zamanlarda. :slight_smile: