Kristin Hannah Kitaplığı

Kristin%20Hannah

BİYOGRAFİ

Kristin Hannah 1960 yılının eylül ayında Güney Kaliforniya’da doğdu. Sahil kenarında kumdan kaleler ve sörf yaparak büyüdüğünü söyleyen Kristin Hannah sekiz yaşında iken, ailesi ile birlikte Batı Washington’a taşınır.

Burada bir süre bir reklam ajansında çalıştıktan sonra hukuk fakültesine gitmeye karar verir. Annesi Kristin’in hukuk fakültesine yazar olmak için gittiğini dile getirir. Kristin Hannah hukuk fakültesinde 3. ve son senesindeyken annesi kansere yakalanır. Annesi hastanede hayatının en ağır savaşını verirken, hala kızının bir yazar olacağına inanmaktadır. Bu inançla birlikte Kristin Hannah hayatının en klişelerle dolu romantik yazılarını yazar. Ardından annesi de vefat eder.

Annesinin ölümünün ardından yazdığı tüm yazıları bir kutuya koyarak yazarlık fikrini bir kenara koyan Kristin Hannah evlenir. Artık evli bir kadın olan Hannah avukatlık işini de devam ettirmektedir. Ancak hamile olduğunu öğrendiğinde ve beş ay yatak istirahati yapmak zorunda kaldığında, Kristin Hannah evde okunmadık kitap bırakmaz. Ardından eşinin de desteği ile kutulara kaldırılan eski notlar tekrar ortaya çıkarılır. Kristin Hannah oğlunu doğurduğu zaman elinde bir kitap taslağı da hazırda bulunuyordu.

Kristin Hannah, hemen hemen her yazarın yaşadığı sorunlardan biri olan yayıncı bulmakta zorlandı. Ret cevapları onu yıldırmadı, denemeye devam etti. 1990 yılında aldığı bir çağrıya cevap verdiğinde, hayatı da değişmiş oldu. O andan itibaren artık geriye hiç bakmadı ve profesyonel bir yazar olma yolunda adımlarını attı, o günden bugüne de yazma hevesini hiç kaybetmedi.

*Kristin Hannah şimdi iyi bir eş, anne ve yazar olmaktan duyduğu mutluluğu sürdürüyor.

Yazar Altın Kalp, Maggie, Ulusal Okuyucu Seçimi ödüllerinin de sahibi. (Kaynak: http://www.morkitaplik.com/kristin-hannah-html/)

ÇIKAN KİTAPLARI (Çıkış sırasına göre sıralı)

 1. Ateşböceği Yolu (2010) (Firefly Lane Serisi 1)
 2. Kış Bahçesi (2011)
 3. Gerçek Renkler (2011)
 4. Gece Yolu (2012)
 5. Sevgi Uğruna Yaptıklarımız (2012)
 6. Evden Çok Uzakta (2013)
 7. Kız Kardeşler Arasında (2013)
 8. Ateşböceğinin Şarkısı (2013) (Firefly Lane Serisi 2)
 9. Bir Tutam Gündüz Bir Tutam Gece (2014)
 10. İlkbahar Rüyası (2014)
 11. Uzak Kıyılar (2014)
 12. Yaz Rüzgarı (2014)
 13. Yıldız Masalı (2014)
 14. Mucizeler Yağarken (2015)
 15. Gümüş Gözyaşları (2015)
 16. Ay Bahçesi (2015)
 17. Yitik Kalpler İstasyonu (2016)
 18. Bülbül (2017)
 19. Eğer İnanırsan (2017)
 20. Bin Ömrüm Olsa (2018)
 21. Büyülü Fırtına (2018)

%20Ate%C5%9Fb%C3%B6ce%C4%9Fi%20Yolu%20(2010)%20(Firefly%20Lane%20Serisi%201) %20K%C4%B1%C5%9F%20Bah%C3%A7esi%20(2011) %20Ger%C3%A7ek%20Renkler%20(2011) %20Gece%20Yolu%20(2012) %20Sevgi%20U%C4%9Fruna%20Yapt%C4%B1klar%C4%B1m%C4%B1z%20(2012) %20Evden%20%C3%87ok%20Uzakta%20(2013) %20K%C4%B1z%20Karde%C5%9Fler%20Aras%C4%B1nda%20(2013) %20Ate%C5%9Fb%C3%B6ce%C4%9Finin%20%C5%9Eark%C4%B1s%C4%B1%20(2013)%20(Firefly%20Lane%20Serisi%202) %20Bir%20Tutam%20G%C3%BCnd%C3%BCz%20Bir%20Tutam%20Gece%20(2014) %20%C4%B0lkbahar%20R%C3%BCyas%C4%B1%20(2014) %20Uzak%20K%C4%B1y%C4%B1lar%20(2014) %20Yaz%20R%C3%BCzgar%C4%B1%20(2014) %20Y%C4%B1ld%C4%B1z%20Masal%C4%B1%20(2014) %20Mucizeler%20Ya%C4%9Farken%20(2015) %20G%C3%BCm%C3%BC%C5%9F%20G%C3%B6zya%C5%9Flar%C4%B1%20(2015) %20Ay%20Bah%C3%A7esi%20(2015) %20Yitik%20Kalpler%20%C4%B0stasyonu%20(2016) %20B%C3%BClb%C3%BCl%20(2017) %20E%C4%9Fer%20%C4%B0nan%C4%B1rsan%20(2017) %20Bin%20%C3%96mr%C3%BCm%20Olsa%20(2018) %20B%C3%BCy%C3%BCl%C3%BC%20F%C4%B1rt%C4%B1na%20(2018)

1 Beğeni

Hiç boş durmuyorsun Serhat. Az dinlen yav. :smiley: @fortknoxt

1 Beğeni

Durmak yok.:grinning::grinning:. Bugünkü konular açacağım konuların bir kısmı. 25 konu hazır bekliyor. Ara ara açacağım. @frht45

1 Beğeni

Ver çoşkuyu. 125. Konuda bir çekiliş gelir mi? :joy:

1 Beğeni

:joy::joy::joy: Her konuda çekiliş olacaksa konu eklemeyeyim. :joy::joy::joy:. Bakalım hele bi konuları açalım. Olur mu olmaz mı görecez.

2 Beğeni