Kayıp Rıhtım platformunun hazırlamış olduğu Gizlilik İlkeleri için lütfen aşağıdaki maddeleri dikkatlice okuyunuz.

Gizlilik İlkeleri Neleri Kapsar?

  • Kayıp Rıhtım platformu, siteye ait olan ürün ve hizmetlerini kullanan kullanıcıların kişisel bilgilerini barındırır.
  • Kişisel Bilgiler kullanıcıların tanınabilmesi için adı, soyadı, e-mail adresi, fotoğraf, sosyal ağ bilgileri gibi bilgilerden oluşur.
  • Bu bilgiler kamuya açık değildir ve hiçbir surette Kayıp Rıhtım platformunun yönetmediği veya kontrolü altında olmayan başka bir yerde kullanılmaz ve paylaşılmaz.

Bilgi Toplama ve Kullanımı:

  • Kayıp Rıhtım platformu, üyelik sürecinde kullanıcılardan isim, e-mail adresi, fotoğraf gibi bilgiler istemektedir. Bu sayede, platforma kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında artık sıradan bir ziyaretçi değil sistemin ve kullanıcıların tanıdığı bir üye olunur.
  • Kayıp Rıhtım platformu, kullanıcıların onayı olmadığı sürece, kullanıcılardan toplanan kişisel bilgileri, platforma bağlı olmayan ve platforma ürün ya da hizmet sunan şirketler veya 3. şahıslara kiralayamaz, satamaz ve/veya paylaşamaz.
  • Kayıp Rıhtım platformu, başka bir şirket ile birleşirse veya başka bir şirketi bünyesine alırsa gizlilik çerçevesinde kullanıcılara ait olan bilgileri taşıma hakkına sahiptir. Bilgi taşınması söz konusu olursa kullanıcılar bu durumdan önceden haberdar edilir.
  • Kayıp Rıhtım platformu, kullanıcılara ait olan bilgileri birleştirebilir ve yukarıda sayılan aynı gizlilik içerisinde muhafaza edebilir.
  • Hizmetlerin daha iyi hale getirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için toplanmış olan bilgiler analiz edilebilir ve raporlanabilir.

Gizlilik

  • Kullanıcılara ait olan bilgiler, platform çalışanlarına da kısıtlanmış olup sadece ürün ve hizmetle ilgili kullanıcı bilgileri, gerekli olduğu durumlarda ilgili personelin erişimi mümkün kılınabilir.