icE

icE

BiIiyor musun neyi fark ettim, her şey pIana göre gittiğinde kimse panikIemiyor. PIan korkunç oIsa biIe…