SJack

SJack

3 Denetmen Yasası

  1. Denetmenler, üyelerin flood yapmasına ya da eylemsiz kalarak kuralları çiğnemelerine göz yumamaz.

  2. Denetmenler, Birinci Kanun’la çakışmadığı sürece üyelerin gönderdiği tüm iletileri onaylamak zorundadır.

  3. Denetmenler, Birinci ya da İkinci Kanun’la çakışmadığı sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır.