Ayrıntı Yayınları Ağır Kitaplar Dizisi

Ayrıntı Yayınları Ağır Kitaplar Dizisi

ÇIKAN KİTAPLAR

 1. Kitle ve İktidar (Elias Canetti)
 2. İnsanlığın Mahrem Tarihi (Theodore Zeldin)
 3. Ruj Lekesi (Greil Marcus)
 4. Bizi Biz Yapan Hikayeler (William Lowell Randall)
 5. Marksizm, Ahlak ve Toplumsal Adalet (Rodney G. Peffer)
 6. İmparatorluk (Michael Hardt, Antonio Negri)
 7. Disiplin (Ulrich Bröckling)
 8. Hep Yuvaya Dönmek (Ursula K. Le Guin)
 9. Ahlaki Protesto Sanatı (James M. Jasper)
 10. Kamusal İnsanın Çöküşü (Richard Sennett)
 11. Caz Kitabı (Joachim E. Berendt)
 12. Kurtlarla Koşan Kadınlar (Clarissa Pinkola Estés)
 13. Cinselliğin Tarihi (Michel Foucault)
 14. Seks İsyanları (Simon Reynolds, Joy Press)
 15. Sürüden Devlete (Eugène Enriquez)
 16. Çokluk (Antonio Negri, Michael Hardt)
 17. Bir Ahlak Kuramı (Agnes Heller)
 18. Mutfak Savaşı (Christian Boudan)
 19. İktisadi Adalet ve Demokrasi (Robin Hahnel)
 20. Tarih Boyunca Kent (Lewis Mumford)
 21. Açıklamalı Düzülke (Edwin Abbott Abbott)
 22. Metin Çözümlemeleri (Yasemin G. İnceoğlu, Nebahat A. Çomak)
 23. Kadın ve Bedeni (Yasemin G. İnceoğlu, A. Kar)
 24. Avrupa Fikri (Anthony Pagden)
 25. Çiçeklerin Kültürü (Jack Goody)
 26. Ortak Zenginlik (Antonio Negri, Michael Hardt)
 27. Küresel Dünya (George Ritzer)
 28. Karanlığın Kültürleri (Bryan D. Palmer)
 29. Siyasal Bilinçdışı (Fredric Jameson)
 30. Tatlı Şiddet (Terry Eagleton)
 31. Eleştirel Psikoloji (Dennis Fox, Stephanie Austin, Isaac Prilleltensky)
 32. Faşist İdeolojinin Doğuşu (Zeev Sternhell)
 33. Medyaya Karşı (George Gerbner)
 34. Diyalektik İmgelem (Martin Jay)
 35. Eleştirinin Anatomisi (Northrop Frye)
 36. Sömürge ve Kölelik (Alexis de Tocqueville, Lütfi Sunar)
 37. Hayalet (Karl Marx)
 38. Alman Sosyolojisinin Felsefi Tarihi (Frédéric Vandenberghe)
 39. Bilinmeyen Devrim (Volin)
 40. Büyük Firar (Angus Stewart Deaton)
 41. Lenin’i Yeniden Keşfetmek (Lars T. Lih)
 42. Ve İnsan Tanrıyı Yarattı (Selina O’Grady)
 43. Meclis (Antonio Negri, Michael Hardt)
 44. Homintern (Gregory Woods)
 45. İnsan Soyu ve Toprak Ana (Arnold Toynbee)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 2223 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

EN SON ÇIKAN

46

8 Beğeni

32- Eleştirel Psikoloji

23- Metin Çözümlemeleri (Yasemin G. İnceoğlu, Nebahat A. Çomak)
24- Kadın ve Bedeni (Yasemin G. İnceoğlu, A. Kar)

Metin Çözümlemeleri ve Kadın ve Bedeni artık ScholaAyrıntı Dizisinden çıkıyor sanırım ama Kadın ve Bedeni’nin Ayrıntı sitesindeki künyesine bakınca hala “Ağır” Kitaplar Dizisi: 24 yazıyor.

2 Beğeni

Gerekli düzenlemeleri yaptım. Teşekkürler.
Kitapların iç kapaklarına göre düzenleme yaptım.

Ben de bu listeden buldum o ikisini. 13’ü bulamadım. Elinize sağlık.

1 Beğeni

Aslında bu listeyi bende buldum. Ancak burada da karmaşıklık var. Listede 13 Cinselliğin Tarihi görünürken, kitabın iç kapağında 14. kitap olarak görünüyor. Aslında 13. kitabın olmayışı buradan kaynaklanıyor olabilir.

13 her ne idiyse belki bu kitap basılmadan önce başka bir diziye alınıp bu listeden çıkarılmış olabilir ya da 13’ün uğursuzluğuna inanıp onu herhangi bir kitaba vermemiş olabilirler. :smile:

1 Beğeni

Ağır Kitaplar Dizisi yenisi:

1 Beğeni

Listede olmayan kitap “Sanatta Anlamın Görüntüsü İmgelerin Toplumsal İşlevi” ve şu an Sanat ve Kuram serisinde yer alıyor. Kitap_2020032710463210778761

1 Beğeni

13 Numara Kurtlarla Koşan Kadınlarmış! Sıralı tam liste burada.