Dünya Siyasî Haritasının, Yıl Yıl Değişimi

Youtube’da, tarihteki ilk siyasî organizasyonun ortaya çıktığı günden bugüne, her yıl dünya siyasî haritasının nasıl değiştiğini gösteren ilginç ve bilgilendirici bir video var.

İlk olarak, Milattan önce 3150’de Mısır ortaya çıkıyor… Sonra, M.Ö. 2900’de Sümerler sahneye çıkıyor ve sonra da olayların önü alınamıyor!

Moğol İmparatorluğu’nun ne kadar geniş topraklara sahip olduğu, bu videoda daha iyi anlaşılıyor. (1285 yılında gözüken haliyle)

Ruslar, 1945’te en geniş topraklara ulaşıyorlar.

Türkler ise, ilk kez M.Ö. 208’de “Xiongnu Khanate” olarak Çin’in kuzeyinde beliriyorlar. Benim bildiğim kadarıyla, bunlar Hunlar’ın ataları kabul edilirler ve Çin Seddi’nin inşa edilmesine sebep olan kavim olarak da kabul edilmektedirler. Sonra, M.S. 420’de Doğu Avrupa’da bir Hun İmparatorluğu (Hunnic Empire) ortaya çıkmış olarak gösteriliyor… “Tartışmasız ilk Türk devleti” ise, M.S. 552’de “Gökturk Khaganate” olarak sahneye çıkıyor videoda…

Ekranı büyüterek izlemeniz tavsiye edilir.

12 Beğeni

Şu videoda da, tarihteki en büyük 100 imparatorluk gösteriliyor.

(Benim bildiğim kadarıyla; imparatorluk, merkezî monarşi sistemiyle yönetilen ve çok uluslu bir yapıya sahip olan devlete denir. Genel olarak imparatorluklar, çok uzun yıllar hayatta kalmış ve önemli bir toprak sahibi olmuş devletler şeklinde ön plana çıkar)

3 Beğeni

5 Dakikada, 4500 Yıllık Savaş Tarihi

Bu video, Wikipedia’da belgelenen her savaşı gösteriyor. Savaşlar, sadece Wikipedia’da makalesi varsa dahil edilmiş. (Toplam 10.624 savaş)

3 Beğeni

Türk Dillerinin Tarihi (The History of the Turkic Languages) ile ilgili 2 video:

3 Beğeni

@ktekil bu başlıktaki ilk videonun aynı kişi tarafından yapılmış daha güncel ve daha doğru bir versiyonu da var:

3 Beğeni

Aşağıdaki linkteki bilgiye göre, İngilizlerin (Britanya’nın) tüm tarih boyunca hiç işgal etmediği sadece 22 ülke varmış. (Herhalde işgal derken, o ülkenin bir kısmına asker çıkarmış olmayı da dahil ediyorlar)

Bu 22 “şanslı” ülke arasında, Vatikan, Monako, Andorra, Lüksemburg, Liechtenstein, Sao Tome and Príncipe gibi “küçük ülkeler” de göze çarpıyor.

İngilizlerin, 1922 yılında en geniş topraklara ulaştıkları söylenir. Britanya İmparatorluğu, o yıl dünya topraklarının % 24’ünü elinde tutmaktaymış ve 458 milyon kişi (yani dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri), Britanya İmparatorluğu’nun egemenliği altındaymış. 33 milyon km²’lik bir yüzölçüme sahipmiş ki “Üzerinde Güneş Batmayan İmparatorluk” diye anıldığı yıllar o yıllar…

https://www.statista.com/chart/3441/countries-never-invaded-by-britain

2 Beğeni