Dünya Siyasî Haritasının, Yıl Yıl Değişimi

Youtube’da, tarihteki ilk siyasî organizasyonun ortaya çıktığı günden bugüne, her yıl dünya siyasî haritasının nasıl değiştiğini gösteren ilginç ve bilgilendirici bir video var.

İlk olarak, Milattan önce 3150’de Mısır ortaya çıkıyor… Sonra, M.Ö. 2900’de Sümerler sahneye çıkıyor ve sonra da olayların önü alınamıyor!

Moğol İmparatorluğu’nun ne kadar geniş topraklara sahip olduğu, bu videoda daha iyi anlaşılıyor. (1285 yılında gözüken haliyle)

Ruslar, 1945’te en geniş topraklara ulaşıyorlar.

Türkler ise, ilk kez M.Ö. 208’de “Xiongnu Khanate” olarak Çin’in kuzeyinde beliriyorlar. Benim bildiğim kadarıyla, bunlar Hunlar’ın ataları kabul edilirler ve Çin Seddi’nin inşa edilmesine sebep olan kavim olarak da kabul edilmektedirler. Sonra, M.S. 420’de Doğu Avrupa’da bir Hun İmparatorluğu (Hunnic Empire) ortaya çıkmış olarak gösteriliyor… “Tartışmasız ilk Türk devleti” ise, M.S. 552’de “Gökturk Khaganate” olarak sahneye çıkıyor videoda…

Ekranı büyüterek izlemeniz tavsiye edilir.

7 Beğeni