İletişim Yayınları Sanat Hayat Dizisi

 1. Modern Hayatın Ressamı [Charles Baudelaire]
 2. Modern Kültürde Çatışma [Georg Simmel, Ali Artun (Derleyen)]
 3. Avangard Kuramı [Peter Bürger]
 4. Tasarım ve Suç Müze - Mimarlık - Tasarım [Hal Foster]
 5. Osmanlı Müzeciliği Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi [Wendy M. K. Shaw]
 6. Sanatçı Müzeleri
 7. Kültürün Özelleştirilmesi 1980’ler Sonrasında Şirketlerin Sanata Müdahalesi [Chin-tao Wu]
 8. Kentsel Değişim ve Festivalizm: Küreselleşen İstanbul’da Bienal [Sibel Yardımcı]
 9. Tarih Sahneleri Sanat Müzeleri-1 Müze ve Modernlik [Ali Artun]
 10. Tarih Sahneleri Sanat Müzeleri-2 Müze ve Eleştirel Düşünce [Ali Artun (Derleyen)]
 11. Paris’ten Modernlik Tercümeleri Académie Julian’da İmparatorluk ve Cumhuriyet Öğrencileri [Deniz Artun]
 12. Kültür Endüstrisi - Kültür Yönetimi [Theodor W. Adorno]
 13. Sanat / Cinsiyet Sanat Tarihi Ve Feminist Eleştiri
 14. Sanat / Siyaset Kültür Çağında Sanat Ve Kültürel Politika
 15. Sanatçı: Eleştirmen, Yalancı, Katil Estetik Ve Etik Üzerine [Oscar Wilde]
 16. Bauhaus: Modernleşmenin Tasarımı Türkiye’de Mimarlık, Sanat, Tasarım Eğitimi Ve Bauhaus [Esra Aliçavuşoğlu, Ali Artun (Derleyenler)]
 17. Sanat A.Ş. Çağdaş Sanat ve Bienaller [Julian Stallabrass]
 18. Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı [Walter Benjamin]
 19. Sanat Komplosu Yeni Sanat Düzeni ve Çağdaş Estetik 1 [Jean Baudrillard]
 20. Sanat Manifestoları Avangard Sanat ve Direniş [Ali Artun (Derleyen)]
 21. 12 Milyon Dolarlık Köpekbalığı Sanat Mezat Çağdaş Sanatın ve Müzayede Evlerinin Tuhaf Ekonomisi [Don Thompson]
 22. Çağdaş Sanatın Örgütlenmesi Estetik Modernizmin Tasfiyesi [Ali Artun]
 23. Sanat Ütopya: Mutluluk Hayalleri Sosyal Sanat ve Fransız Solu (1830-1850) [Neil McWilliam]
 24. Estetiğin Huzursuzluğu Sanat Rejimi ve Politika [Jacques Rancière]
 25. Arzu Mimarlığı Mimarlığı Düşünmek ve Düşlemek [Nur Altınyıldız Artun, Roysi Ojalvo (Derleyenler)]
 26. Çağdaş Sanat ve Kültüralizm Kimlik ve Estetik [Ali Artun (Derleyen)]
 27. Sanat-Mimarlık Kompleksi Küreselleşme Çağında Sanat, Mimarlık ve Tasarımın Birliği [Hal Foster]
 28. Çağdaş Sanat Nedir? Modernlik Sonrasında Sanat [Ali Artun, Nursu Örge (Derleyenler)]
 29. Hollanda Altın Çağı’nda Sanat ve Ticaret [Michael North]
 30. Sanat Emeği Kültür İşçileri ve Prekarite [Ali Artun (Derleyen)]
 31. Sürrealizm / Mimarlık Mekân Sanatı [Nur Altınyıldız Artun (Derleyen)]
 32. Sanat ve Arzu [Ulus Baker]
 33. 15. Yüzyılda Sanat ve Deneyim Stilin Toplumsal Tarihine Giriş [Michael Baxandall]
 34. Küresel Ayaklanmalar Çağında Direniş ve Estetik [Begüm Özden Fırat, Aylin Kuryel (Derleyenler)]
 35. Bir Muamma: Sanat Hayat Aforizmalar [Ali Artun (Derleyen)]
 36. Sanat ve Gölgesi Sanattan Geriye Ne Kaldı? [Mario Perniola]
 37. Sanatın İktidarı 1917 Devrimi Avangard Sanat ve Müzecilik [Ali Artun]
 38. Estetik ve Politika Realizm-Modernizm Çatışması [Ernst Bloch, Georg Lukács, Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Theodor W. Adorno]
 39. Mümkün Olmayan Müze Müzeler Ne Gösteriyor? [Ali Artun]
 40. Kültür ve Toplum 1780-1950 [Raymond Williams]
 41. Neoliberalizmin Mimarlığı Çağdaş Mimarlığın Denetim ve İtaat Aracına Dönüşme Süreci [Douglas Spencer]
 42. Dada Kılavuz 1913-1923 Münih, Zürih, Berlin, Paris [Nur Altınyıldız Artun, Ali Artun]
 43. Manet, Velázquez ve Estetik Modernizm [Michel Foucault]
 44. Arkeoloji: Tarihin ve Kültürün Yapılandırılması [Ayşe Boren (Derleyen)]
 45. Muhafaza/Mimarlık [Nur Altınyıldız Artun]
 46. Müzecilik Yazıları Modern Sanat Müzesinin Tasarımı [Halil Edhem]
 47. Ulus ve Harabeleri Yunanistan’da Antikite, Arkeoloji ve Ulusal İmgelem [Yannis Hamilakis]
 48. Sanat Tarihinin Sonu Modernizmden Sonra Sanat Tarihi [Hans Belting]
 49. Modernizm Kavramı ve Türkiye’de Modernist Sanatın Doğuşu [Ali Artun]
 50. Resim ve Heykel Müzesi Bir Varoluş Öyküsü [Ayşe H. Köksal]
 51. Çağdaş Sanat Bir Tarihçe [Julian Stallabrass]
 52. Şiir/Mimarlık Binanın İhlali [Bahar Avanoğlu (Derleyen)]

Not 1: Dizinin 38 numaralı kitabı Estetik ve Politika Realizm-Modernizm Çatışması, kitap kapağına 37. kitap olarak yazılmıştır.
Not 2: Dizinin 5 numaralı Osmanlı Müzeciliği Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Görselleştirilmesi kitabının kapağına dizi numarası yazılmamıştır.

0955 MODERNKULkck1

1108ISTANBULBIENALkck

1204021635521190 SANATMUZEkck1204021636331251KULTURkck1

1311SANATCINSIYETkck1312 SANATSIYASETkck120402163932

1413 SANATASkck1204021642081510SANATKOMPkck11536 SANATMANIFkck1

1566 SANATMEZATkck120402165100111029160055120329145425

130409113756130506124747131203153056

140121165531sanatin-emegisurrealizm-mimarliksanat-ve-arzu

15-yuzyilda-sanat-ve-deneyim


4 Beğeni

Üniversitede çıkan tüm kitaplar ders kitabımdı. Hey gidi :slight_smile: çok kaliteli, sanata ilgi duyan, sanat bölümleri okuyan herkesin okuması araştırması gereken bir seridir.

1 Beğeni
1 Beğeni
1 Beğeni