Iris Murdoch Kitaplığı / Bibliyografisi

image

BIYOGRAFİSİ*

OKUMAK İÇİN TIKLA

1919’da İrlanda’da doğan İngiliz romancı, oyun yazarı, şair, denemeci, felsefeci ve senaryo yazarı.
Murdoch hemen her yıl hacimli birer roman yazmış olmasının yanında, Sartre, Romantic Rationalist (1953) [Sartre: Yazarlığı ve Felsefesi, Çev. S. Hilav, Yazko Yay., 1981]; The Fire and The Sun (1977) [Ateş ve Güneş, Çev. S. R. Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., 1992]; The Sovereignty of Good (1971) (İyinin Egemenliği) ve Metaphysics as a Guide to Morals (1992) (Bir Değerler Kılavuzu Olarak Metafizik) gibi felsefi çalışmalarıyla da tanınır. Bir süre Oxford Üniversitesi’nde felsefe dersleri vermiştir. Felsefeci geçmişi, genellikle karmaşık ahlaki, dini ve etik mesellerle uğraşan kurmaca yapıtlarında hissedilir ölçüde etkindir. Romanları zekice bir mizah duygusunu içermeleri, dolambaçlı olay örgüleri ve ayrıntı zenginlikleriyle dikkati çeker. Murdoch, Kara Prens (1973) romanıyla James Tait Black Anma Ödülü’nü ve The sea, The Sea (1978) ile de Booker Mc Connel Ödülü’nü kazanmıştır.
Murdoch’ın ilk romanı Under The Net (1954) [Ağ, Çev. Nihal Yeğinobalı, Ayrıntı Yay., 1993] en iyi yapıtlarından biri olarak görülür ve ahlaki meseleleri işlemesi bakımından yazarın tipik yapıtlarındandır.
Murdoch’ın bazı romanları ısırgan komediler, bazıları ise ironik trajediler olarak sınıflandırılmıştır. Yazarın başlıca konusu genellikle sevgi ilişkilerinin içerdiği çeşitli çatışmalar ve romanlarında sık sık görülen karmaşık aşk üçgenleridir. Murdoch’ın romanlarının birçoğu, modern çağda geçmelerine karşılık büyü ve gizem öğeleri, olay örgüsündeki ani, acayip kaymalar, 18. ve 19. yy.’ın gotik romanlarını çağrıştırır. Murdoch’ın romanlarında çoğunlukla The Flight From the Enchanter’daki (1956) Mischa Fox, A. Severed Head’deki (1961) [Kesik Bir Baş, Çev. S. R. Kırkoğlu, Ayrıntı Yay., 1988] psikolog ya da Philosopher’s Pupil’deki (1983) (Filozofun Öğrencisi) felsefeci gibi, günümüze özgü “cazibeli” biri, diğer kişilerin davranışlarını etkiler ve olayları yönlendirir. Murdoch’ın imgeci düzyazı üslubu, yapıtlarında fantastik, simgesel bir boyut yaratmasına yardımcı olur. Yazar kendisiyle yapılan bir söyleşide şöyle demiştir: “Gerçek hayatta fantastik olan ile sıradan olan, sade olan ile simgesel olan genellikle çözülmez biçimde iç içe geçmiştir. Bence en iyi romanlar da hayatı, bunları birbirinden koparmaksızın araştırıp gözler önüne serenlerdir.” Murdoch’ın yapıtları hayranı olduğu 19. yy. Rus romanlarıyla, özellikle de Dostoyevski’yle karşılaştırılmıştır; zira yazar genellikle, Anglo-Amerikan edebiyatında daha yaygın olarak görüldüğü gibi bir ya da iki ana karakterin bakış açısına odaklanmaktansa karmaşık ilişkiler içindeki çok sayıda kişiyi içeren hacimli metinler yazmıştır.
Diğer önemli romanları şunlardır: The Bell (1958) [Çan, Çev. H. Özdemir, İmge Kitabevi, 1992]; The Unicorn (1963) [Tek Boynuzlu At, Çev. T. Nutku, Can Yay., 1983]; The Red and The Green (1965) (Kırmızılar ve Yeşiller); The Time of The Angels (1966) [Melekler Zamanı, Çev. N. Yeğinobalı, Ayrıntı Yay., 1995]; Nuns and Soldiers (1980) (Rahibeler ve Askerler) ve The Good Apprentice (1986) (İyi Çırak).

*Kaynak: 1

ROMANLARI (Orijinal çıkış tarihlerine göre sıralıdır)

1. Ağ (1954) (Ayrıntı Yayınları - 3. Baskı 2020)
2. Kumdan Kale (1957) (Ekin Yayınları - 1994)
3. Çan (1958) (İmge Kitabevi - 1992)
4. Kesik Bir Baş (1961) (Ayrıntı Yayınları - 3. Baskı 2020)
5. Tek Boynuzlu At (1963) (Can Yayınları - 1983)
6. İtalyan Kız (1964) (Can Yayınları - 1. Baskı 2019)
7. Melekler Zamanı (1966) (Ayrıntı Yayınları - 2. Baskı 2014)
8. Rüya Sakinleri (1969) (Ayrıntı Yayınları - 2. Baskı 2013)
9. Kara Prens (1973) (Ayrıntı Yayınları - 2. Baskı 2013)
10. Deniz Deniz (1978) (Ayrıntı Yayınları - 2. Baskı 2020)
11. İkilem (1995) (İnkılâp Kitabevi - 1997)


KURGU DIŞI (Felsefe) (Orijinal çıkış tarihlerine göre sıralıdır)

1. Sartre: Yazarlığı ve Felsefesi (1953) (Yazko Yayınları 1981)
2. İyinin Egemenliği (1970) (Ayrıntı Yayınları - 1. Baskı 2015)
3. Ateş ve Güneş (1977) (Ayrıntı Yayınları - 1. Baskı 2008)
4. Edebiyatta ve Felsefede Varoluşçular ve Mistikler (1997) (Ayrıntı Yayınları - 2. Baskı 2020)

TÜRKÇEDE YAYINLANMIŞ IRIS MURDOCH HAKKINDA KİTAPLAR

1. Iris Murdoch: Bir Ahlak Filozofu Olarak Sanatçının Portresi - Mukadder Erkan (Çizgi Kitabevi - 1. Baskı 2011)
2. Lacancı Psikanalitik Yöntem Işığında Iris Murdoch’un Romanları - Seda Arıkan (Çizgi Kitabevi - 1. Baskı 2014)
3. Flanör ve Flanöz: Modern Çağın Gözlemci Seyyahları - Jean Rhys ve Irish Murdoch Romanları Üzerinden - Rana Erdoğan (Çizgi Kitabevi - 1. Baskı 2020)

Murdoch kitaplarının dahil olduğu ilişkili okuma rehberleri:

Ayrıntı Yayınları Edebiyat Dizisi

Ayrıntı Yayınları Sanat ve Kuram Dizisi

Can Yayınları Modern Dizisi

BİBLİYOGRAFİ

Romanları Türkçe İsim Yayınevi Baskı Durumu Yıl
Under the Net Ayrıntı Var 1954
The Flight from the Enchanter 1956
The Sandcastle Kumdan Kale Ekin Yok 1957
The Bell Çan İmge Yok 1958
A Severed Head Kesik Bir Baş Ayrıntı Var 1961
An Unofficial Rose 1962
The Unicorn Tek Boynuzlu At Can Yok 1963
The Italian Girl İtalyan Kız Can Var 1964
The Red and the Green 1965
The Time of the Angels Melekler Zamanı Ayrıntı Var 1966
The Nice and the Good 1968
Bruno’s Dream Rüya Sakinleri Ayrıntı Var 1969
A Fairly Honourable Defeat 1970
An Accidental Man 1971
The Black Prince Kara Prens Ayrıntı Var 1973
The Sacred and Profane Love Machine 1974
A Word Child 1975
Henry and Cato 1976
The Sea, the Sea Deniz Deniz Ayrıntı Var 1978
Nuns and Soldiers 1980
The Philosopher’s Pupil 1983
The Good Apprentice 1985
The Book and the Brotherhood 1987
The Message to the Planet 1989
The Green Knight 1993
Jackson’s Dilemma İkilem İnkılâp Yok 1995
Kısa Hikâyeler Türkçe İsim Yayınevi Baskı Durumu Yıl
Something Special 1957
Kurgu Dışı (Felsefe) Türkçe İsim Yayınevi Baskı Durumu Yıl
Sartre: Romantic Rationalist Sartre: Yazarlığı ve Felsefesi Yazko Yok 1953
The Sovereignty of Good İyinin Egemenliği Ayrıntı Var 1970
The Fire and the Sun Ateş ve Güneş Ayrıntı Var 1977
Metaphysics as a Guide to Morals 1992
Existentialists and Mystics: Writings on Philosophy and Literature Edebiyatta ve Felsefede Varoluşçular ve Mistikler Ayrıntı Var 1997
Şiir Koleksiyonları Türkçe İsim Yayınevi Baskı Durumu Yıl
A Year of Birds 1958
Poems by Iris Murdoch 1997

BONUSLAR:

  • Murdoch okumaya nereden başlamalıyız sorusuna bir cevap.

  • Başrollerini Kate Winslet ve Judi Dench’in paylaştığı 2001 yapımı biyografik Murdoch filmi Iris.

Rehberi Hazırlarken Yararlanılan Diğer Kaynaklar: 2, 3

5 Beğeni

Foruma çok özel yazarlardan birinin daha bibliyografik rehberini kazandırmış olmaktan mutluluk duyuyorum.

Ekleme:

Ayrıntı Yayınları Sanat ve Kuram dizisinden çıkan Varoluşçular ve Mistikler adlı Murdoch eserinin içerik kısmı:


Dikkati çekmek istediğim nokta yine aynı seriden çıkan Ateş ve Güneş: Platon Sanatçıları Niçin Dışladı? kitabının bir bölüm halinde Varoluşçular ve Mistikler içinde yer aldığıdır.

Sanat ve Kuram dizisine dair ayrıntılı liste için bakınız ilgili okuma rehberi başlığı.

3 Beğeni

Güncelleme:

Dün Ayrıntı Yayınları ile iletişime geçtim ve baskısı tükenen İyinin Egemenliği’nin 2021 yılı yeniden baskı planları dahilinde olduğunu öğrendim. :tada: