İsekai Evliya Çelebi "Devlet-i Aliyye'den"

Öykü Seçkisi'nde okumak için: İsekai Evliya Çelebi “Devlet-i Aliyye’den” – Aylık Öykü Seçkisi

Artus Devleti; muhtelif zanaatlarda ehlileşmiş Adele, Karun, Yumi, Bibara ve Saka ada devletlerinin Osteros ile yapılan “Büyük Savaş” zamanında birleşmesiyle hasıl olmuş genç bir devlettir. Adalar Aimi Denizi ile çevrilidir; yönetimleri özerktir. Devletin toplam nüfusu 9.311 kişidir. Adele Adası; 496 hanedir. Toprakları hayli verimlidir. Adam eksen, adam çıkar. Adada her türden mahsul yetişir. Peyniri ve…