İthaki Yayınları Minima Serisi


(Serhat) #1

Bu dizide, gündelik hayatta üzerinde pek durulmadan geçilen, hatta sorgusuz sualsiz kabul edilebilen belirli temaları veya nesneleri ele alarak ince şeylerin hatırını gözetmeye çalışan kitaplara yer vereceğiz. İçeriği bakımından özgül, sayfa sayısı bakımından görece kısa olan bu kitaplar, ilgi yelpazesi geniş olan her türden okura hitap ediyor. (Kaynak : İthaki Kurgu Dışı Facebok Sayfası

Ayrıca kitaplar 100 - 150 sayfalık kitaplar. Daha çok bir olguya odaklanan konular içeren (Örneğin Kitaplık gibi)

ÇIKAN KİTAPLAR

  1. Kitaplık
  2. Toz
  3. Cam

1 2 3


Okuma Rehberi kategorisi hakkında
(Serhat) #2

#3

minima dizimizin ilk kitabı, Lydia Pyne’in "Kitaplık"ı matbaadan ofisimize teşrif etti nihayet. Şimdi sizin kitaplıklarınıza girmeyi bekliyor. ( İthaki Kurgudışı )


#4

Cicero’ya atfedilen sözle, “kitapsız bir oda, ruhsuz bir bedene benzer.” @ithakikurgudisi


(Gülçin Akın) #6

(Serhat) #7

İkinci kitapta geldi.


#8