İthaki Yayınları Sinema Dizisi

ÇIKAN KİTAPLAR

  1. Sinemanın Temelleri (Rıza Kıraç)
  2. Kültürel Çalışmalar ve Sinema (Serpil Kırel)
  3. Senaryo Kitabı (Öktem Başol)
  4. Sinema-Tarih Kuram Eleştiri (Seçil Büker - Y.Gürhan Topçu)
  5. Şiddetin Mitolojisi (Veysel Atayman)
  6. Kifayetsiz Pastoral (Rıza Kıraç)
  7. Franz Kafka ve Sinema (Mehmet Öztürk)

1 2 3 4 5

6

EN SON ÇIKAN

7

12 Beğeni

https://www.babil.com/sinemanin-temelleri-kitabi-riza-kirac

https://www.babil.com/kulturel-calismalar-ve-sinema-kitabi-serpil-kirel-ithaki-yayinlari

https://www.babil.com/senaryo-kitabi-senaryo-yazim-teknikleri-ve-film-oykuleri-kitabi-oktem-basol

https://www.babil.com/sinema-tarih-kuram-elestiri-kitabi-secil-buker

1 Beğeni

https://www.babil.com/siddetin-mitolojisi-kitabi-veysel-atayman

1 Beğeni

Kifayetsiz Pastoral

2 Beğeni

1 Beğeni
1 Beğeni