Kronik Kitap Asya Tarihi Dizisi

ÇIKAN KİTAPLAR

 1. Bozkırın Kağanlıkları (Prof. Dr. Ahmet Taşağıl)
 2. Gazneliler (Erkan Göksu)
 3. Gökbörü’nün İzinde (Prof. Dr. Ahmet Taşağıl)
 4. Hazar Kağanlığı (Altay Tayfun Özcan)
 5. Karakoyunlular - Akkoyunlular (Muhsin Behram Nejad)
 6. Kayıp Aydınlanma (S. Frederick Starr)
 7. Moğol İstilasına Kadar Türkistan (Vasilij Vladimiroviç Barthold)
 8. Moğolların Gizli Tarihçesi (Mehmet Levent Kaya)
 9. Selçuklular (Mustafa Alican)
 10. Sibirya’da Türk İzleri (Prof. Dr. Erhan Aydın)
 11. Taşa Kazınan Tarih (Prof. Dr. Erhan Aydın)
 12. Timur’un Sarayında (Sultaniyeli Johannes)
 13. Timurlenk (Beatrice Forbes Manz)
 14. Timurlular (Prof. Dr. İsmail Aka)
 15. Tonyukuk (Prof. Dr. Erhan Aydın)
 16. Türk Hükümdarlık Sanatı (Erkan Göksu)
 17. Türk Savaş Sanatı (Erkan Göksu)
 18. Türklerin Büyükleri (Karma Yazarlar)
 19. Türklerin Serüveni (Karma Yazarlar)
 20. Türkistanda Efendiler Ve Köleler (Mesut Karakulak)
 21. Türkistanın İşgal Çağı (Murat Özkan)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

EN SON ÇIKAN

20 21

8 Beğeni

Birkaç kitabını almıştım. Harika bir seri… çok değerli yazarlar var.

3 Beğeni

Serinin Yenileri

3 Beğeni