Kuram Dizisi (İthaki Yayınları)

ÇIKAN KİTAPLAR

  1. Devlet Üzerine (Marcus Tullius Cicero)
  2. Mekanın Poetikası (Gaston Bachelard)
  3. Algının Fenomenolojisi (Maurice Merleau-Ponty)
  4. Ritüeller: Yapı ve Anti-Yapı (Victor Turner)
  5. Pratik Etik (Peter Singer)
  6. Seneca’nın Doğa Felsefesi - Stoacı Doğa Araştırmaları Üzerine Bir İnceleme (C. Cengiz Çevik)

1 2 3 4 5

6

3 Beğeni