Kuramadığınız Kuramlarınız

Kuram: Düşüncelerin belirli bir konuya odaklanıp o konu etrafında kendi ağını örerek gerçeklik hakkında anlamlı bir doku oluşturması. Ve bu dokunun bir gözlük misali var olana olan anlayışı daha açık seçik hale getirmesi.

İlk kuramım Pencereler Kuramı
İnsanın hayata sadece kendi penceresinden baktığını bu pencerede sadece hayatı boyunca algıladığı şeyleri gördüğünü ve kişinin tüm hayatının bu algıladığı/deneyimlediği şeylerden oluştuğunu öne süren kuram.

Pencere: Kişinin algı organları, algılama becerisi, düşünme becerisi, hayal etme becerisinin bir bütünüyle oluşmuş kavram. Ya da kişinin 'duy’duğu şeyleri anlamlandırması.

Kuram ne diyor?
Her insanın bir penceresi var (ya da her insan bir pencere). İnsanın hayat ile olan tek bağlantısı bu pencere sağlıyor. İnsanın hayatı bu pencereden gördüklerinden oluşuyor, dolayısıyla her insanın gördüğü şeyler (pencerelerinin görüntüsü) aynı olmuyor.

Kuramın Sonuçları:
Varlık her bir anlamlandırıcı (bilinç) tarafından farklı şekilde(açılardan) görünüyor. Yani her bilinç varlığın ancak kendi gördüğü kısmı kadar var olabiliyor.

Bu ne demek? Milyarlarca galaksi olsa bile senin varlığın sadece yaşadığın gezegenin çok küçük bir zaman diliminde geçecek. Ne kadar algıların açık olsa dahi var olanı bütün olarak deneyimleyemeyeceksin.

Aklıma gelen kadarını yazdım, eski düşüncelerim aklıma gelsin onları da yazarım.

3 Beğeni