Mehmet Fuad Köprülü Kitapları (Alfa Yayınları)

Mehmet%20Fuad%20K%C3%B6pr%C3%BCl%C3%BC

BİYOGRAFİSİ

Mehmet Fuad Köprülü (d. 4 Aralık 1890, İstanbul - ö. 28 Haziran 1966, İstanbul), ordinaryüs profesör tarihçi, dışişleri bakanlığı da yapmış siyasetçi.

Fuad Köprülü, 4 Aralık 1890’da İstanbul’da doğdu. Sadrazam Köprülü Mehmet Paşa’nın soyundan gelmektedir. Edebiyat ve tarih alanında ilerlemek için hukuk öğrenimini yarıda bıraktı.

1909’da Fecr-i Âti topluluğuna katıldı. Şiirleri 1913’e kadar Mehâsin ve Servet-î Fünûn dergilerinde yayımlandı. Bu yıllarda “millî edebiyat” ve “yeni lisan” akımlarına karşıydı.

1910’dan sonra İstanbul’un çeşitli okullarında Türkçe ve edebiyat okuttu, liselerin edebiyat programını düzenledi. Ziya Gökalp çevresine girdikten sonra millî edebiyat akımını benimsedi; Türk tarihinin ilk dönemlerine kadar indi, ilk Türk topluluklarının tarih ve edebiyatlarını inceledi.

1913’te, Halit Ziya Uşaklıgil’den boşalan İstanbul Darülfünûnu’nda "Türk edebiyatı tarihi" müderrisliğine getirildi. Aynı yıl Bilgi dergisinde Türk edebiyatının hangi yöntemle incelenmesi gerektiğini tartışan “Türk edebiyatı tarihinde usül” adlı yazısı çıktı.

İlk büyük yapıtı, " Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar" kitabıdır. 1923’te Edebiyat Fakültesi’ne dekan olarak atandı. ‘‘Türkiye Tarihi’’ adlı kitabı neşredildi. 1925’te Türkiyat Mecmuası’nı yayımlamaya başladı.

1928’de o zamanki adıyla "Türk Tarih Encümeni", Türk Tarih Kurumu’nun başkanlığına seçildi. 1931’de "Türk Hukuk Tarihi Mecmuası"nı çıkarmaya başladı. 1932-1934 arasında Divan Edebiyatı Antolojisi’ni çıkardı. 1933’te ordinaryüs profesör oldu, İstanbul Üniversitesi’nde birkaç kez dekanlık yaptı.

1934’te siyâsete atılarak Kars milletvekili seçildi. 1936-1941 arasında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’yle Siyasal Bilgiler Okulu’nda ders verdi.

1935’te, Paris’te "Türk Tetkikleri Merkezi"nde verdiği konferansların toplamı olan "Les Origines de L’Empire Otoman" (Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu) adlı kitabı yayımlandı ve büyük yankı uyandırdı.

Heidelberg ve Atina Üniversiteleri ile Sorbonne Koleji’nce onursal doktorluk unvanını verilen Köprülü, 1941’den sonra İslam Ansiklopedisi’nin yayımına katıldı. V.(Ara Seçim), VI., VII. Dönem Kars, VIII., IX., X. dönem İstanbul milletvekilliğine; aynı zamanda İstanbul ve Ankara üniversitelerindeki görevlerine devam etti.

Celâl Bayar, Adnan Menderes ve Refik Koraltan ile Demokrat Parti’yi kurdu. Demokrat Parti 14 Mayıs 1950 seçimlerini kazanıp iktidara gelince dışişleri bakanı oldu. 1956’ya kadar sürdürdüğü bu görevi sırasında Türkiye’nin NATO’ya girişinde etkin rol oynadı. 5 Temmuz 1957’de kurduğu partiyi tanıyamadığını söyleyerek Demokrat Parti’den istifâ etti ve aynı yıl Hürriyet Partisi’ne girdi.

Asıl yararlı çalışmalarını Türk edebiyatı araştırmaları oluşturur. Çok verimli bir araştırmacı olan Köprülü, ardında 1500’den fazla kitap ve makale bırakmıştır.

15 Ekim 1965 tarihinde Ankara’da, Türk Tarih Kurumu’ndan evine yürüyerek gittiği sırada trafik kazası geçiren Köprülü, daha sonra tedavi gördüğü İstanbul Baltalimanı Hastanesi’nde, 28 Haziran 1966’da vefat etti. Cenazesi 1 Temmuz Cuma günü Bayezid Camii’nde kılınan namaz ve İstanbul Üniversitesi’nde yapılan merasimden sonra Çemberlitaş’ta, Köprülü Mescidi’ne bitişik âile kabristanına defnedildi.
Kaynak: Wikipedia

ÇIKAN KİTAPLARI

 1. Türk Edebiyatı Tarihi
 2. İslam Medeniyeti Tarihi
 3. Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
 4. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
 5. Edebiyat Araştırmaları 1
 6. Edebiyat Araştırmaları 2
 7. Türk Edebiyatı Ders Notları
 8. Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu
 9. Anadolu’da İslamiyet
 10. İslam ve Türk Hukuk Tarihi Araştırmaları ve Vakıf Müessesesi
 11. Hanedenlar, İnsanlar ve Yerler - İslam Ansiklopedisi Tarih Yazıları

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11

Açılan Tüm Konular

10 Beğeni

Bende bugün alfakitap da tüm kitapları favorilere ekledim, sırayla 1-2 alayım diye. Türk edebiyatı tarihi için Türk Dili okuyan bir tanıdığım da Fuat Köprülü önermişti.

4 Beğeni

Köprülü Dergah’ta mıydı?

Akçağ yayınlarındaymış

Yeni kitap

1 Beğeni

1 Beğeni
3 Beğeni

Kapağı güncellenen

1. Türk Edebiyatı Tarihi