Merkez Kitaplar - Turkuvaz Yayınları Esrarengiz Kitaplar Serisi

Merkez Yayınları tarafından başlatılan, el değiştirince Turkuvaz Yayınları tarafından devam ettirilen "Esrarengiz Kitaplar Serisi" (Alfabetik olarak)

1- Başsız Süvari (Washington Irwing)
2- Bay Perşembe (G. K. Chesterton)
3- Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Cinayet (Thomas De Quincey)
4- Hayalet Hikayeleri (Henry James)
5- İntihar Kulübü (Robert Louis Stevenson)
6- Jamaika Hanı (Daphne Du Maurier)
7- Lanetliler Kraliçesi (Anne Rice)
8- Peder Brown’un Maceraları (G. K. Chesterton)
9- Rebecca (Daphne Du Maurier)
10- Sapık (Robert Bloch)
11- Vampir Lestat (Anne Rice)
12- Vampirle Görüşme (Anne Rice)

BA%C5%9ESIZ%20S%C3%9CVAR%C4%B0 bay%20per%C5%9Fembe G%C3%9CZEL%20SANATLARIN%20B%C4%B0R%20DALI%20OLARAK%20C%C4%B0NAYET HAYALET%20H%C4%B0KAYELER%C4%B0 %C4%B0NT%C4%B0HAR%20KUL%C3%9CB%C3%9C JAMA%C4%B0KA%20HANI LANETL%C4%B0LER%20KRAL%C4%B0%C3%87ES%C4%B0 PEDER%20BROWN'UN%20MACERALARI REBECCA SAPIK VAMP%C4%B0R%20LESTAT vampirle%20g%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fme VAMP%C4%B0RLE%20G%C3%96R%C3%9C%C5%9EME

6 Beğeni