Olağanüstü Yolculuklar Serisinin Yeniden Basımları Hakkında

Acaba serinin ilk basılan kitapları, örneğin Buzlar Sfenksi, Kaptan Grant’ın Çocukları yeinden basılacak mı? Şu anda ulaşamıyoruz da.