Politika Dizisi (İletişim Y.)

Dizi No. Kitap Adı Yazar(lar)ı Çevirmen(ler)i Sayfa Sayısı
1 Din - Üretim Biçimleri Üstüne Tarihsel Uzlaşma Antonio Gramsci Mehmet Ulusel 205
2 Feminizm, Sosyalizm ve Eylemde Birlik Sheila Rowbotham, Hilary Wainwright, Lynne Segal Emel Çetin Özgül 294
3 Kapitalizmin Dünü ve Bugünü Maurice Dobb Feyza Kantur 75
4 Sosyalizm ve Parlementer Demokrasi Geoff Hodgson Ahmet Demirel 180
5 Sovyetler’de Özgürlük Anthony Barnett Dilek Hattatoğlu, Erol Özbek 355
6 Yeşiller ve Sosyalizm Kolektif Tanıl Bora (der.) 368
7 Kara Kitap: Çekoslovakya 1968 Kolektif Erdoğan Özbakır 207
8 İktidarın İdeolojisi ve İdeolojinin İktidarı Göran Therborn İrfan Cüre 112
9 İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları Louis Althusser Mahmut Özışık, Yusuf Alp 98
10 Lenin ve Felsefe Louis Althusser Bülent Aksoy, Murat Belge, Erol Tulpar 120
11 ? ? ? ?
12 Dil ve Maddecilik / Semiyolojideki Gelişmeler ve Özne Teorisi Rosalind Coward, John Ellis Esen Tarım 280
13 Kapitalist Devlet Sorunu Ralph Miliband, Nicos Poulantzas, Ernesto Laclau Yasemin Berkman 197
14 Dünyaya, İnsana ve Topluma Dair Cornelius Castoriadis Hülya Uğur Tanrıöver 338
15 Gericiliğin Retoriği Albert O. Hirschman Yavuz Alogan 187
16 İnsanlık Durumu Hannah Arendt Bahadır Sina Şener 461
17 Geçmişle Gelecek Arasında / Siyasi Düşünce Konulu Altı Deneme Hannah Arendt Bahadır Sina Şener, Onur Eylül Kara 375
18 Sosyoloji Yazıları Max Weber Taha Parla 547
19 Milliyetçi Düşünce ve Sömürge Dünyası Partha Chatterjee Sami Oğuz 311
20 Totalitarizmin Kaynakları 1 / Antisemitizm Hannah Arendt Bahadır Sina Şener 219
21 Feminist Teori Josephine Donovan Aksu Bora, Fevziye Sayılan, Meltem Ağduk Gevrek 406
22 Aydınlanma Düşüncesi Ahmet Çiğdem . 114
23 Şiddet Üzerine Hannah Arendt Bülent Peker 104
24 Toplum, İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar? / Marksizm ve Devrimci Kuram - Cilt 1 Cornelius Castoriadis Hülya Uğur Tanrıöver 293
25 Kamusallığın Yapısal Dönüşümü Jürgen Habermas Tanıl Bora, Mithat Sancar 408
26 Bir İmkan Olarak Modernite / Weber ve Habermas Ahmet Çiğdem . 236
27 Totalitarizmin Kaynakları 2 / Emperyalizm Hannah Arendt Bahadır Sina Şener 315
28 Üçüncü Dünya’nın Sonu mu? Kolektif Ahmet İnsel, Burak Gürbüz, Ayça Akarçay 139
29 Yeni Muhafazakarlık Nedir? Helmut Dubiel Erol Özbek 166
30 Siyasallığın İcadı Ulrich Beck Nihat Ülner 272
31 İslâm Düşüncesinin Siyasal Ufku / Siyaset Sorunu Açısından Din-Felsefe İlişkileri Zerrin Kurtoğlu . 296
32 Modern Dünyada Müslümanlar Abdurrahman Arslan . 352
33 Uygarlık Süreci (Cilt 1) / Sosyo-Oluşumsal ve Psiko-Oluşumsal İncelemeler Norbert Elias Ender Ateşman 349
34 Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti Mithat Sancar . 250
35 Büyük Dönüşüm / Çağımızın Siyasal ve Ekonomik Kökenleri Karl Polanyi Ayşe Buğra 411
36 Hep Muhalif Olmak Nuray Mert . 279
37 Kahve ile Nargile Levent Kavas . 115
38 Uygarlık Süreci (Cilt 2) / Sosyo-Oluşumsal ve Psiko-Oluşumsal İncelemeler Norbert Elias Erol Özbek 458
39 Marksizm ve Sosyalizm Üzerine Düşünceler Mehmet Ali Aybar . 232
40 Tarihten Siyasete Eleştiri Yazıları Perry Anderson Simten Coşar 509
41 Dionysos’un Emeği / Devlet Biçiminin Bir Eleştirisi Michael Hardt, Antonio Negri Ertuğrul Başer 463
42 Kapitalizm Demokrasiye Karşı / Tarihsel Maddeciliğin Yeniden Yorumlanması Ellen Meiksins Wood Şahin Artan 344
43 İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek John Holloway Pelin Siral 295
44 Mehmet Ali Aybar’ın Müdafaaları ve Mektupları (1946-1961) Mehmet Ali Aybar . 224
45 İslâmlar ve Moderniteler Aziz Al-Azmeh Elçin Gen 278
46 Düşünümsel Sosyolojiye Davet Pierre Bourdieu, Loic Wacquant Nazlı Ökten 407
47 Toplum Kuramı / Tarihsel Bir Bakış Alex Callinicos Yasemin Tezgiden 477
48 Faşizm ve Diktatörlük Nicos Poulantzas Ahmet İnsel 414
49 İslâm’ın Psikanalizi Fethi Benslama Işık Ergüden 317
50 Marksizmle Maceram Marshall Berman Aylin Ülçer 315
51 Anahtar Sözcükler / Kültür ve Toplumun Sözvarlığı Raymond Williams Asena Günal 451
52 Eleştiri, Norm ve Ütopya / Eleştirel Teorinin Temellerine Dair Bir İnceleme Seyla Benhabib İsmet Tekerek 470
53 Hegemonya, Post-Fordizm ve Küreselleşme Ekseninde Kapitalist Devlet Bob Jessop Alev Özkazanç (der.), Betül Yarar (der.) 430
54 Sosyoloji Dersleri Emile Durkheim Ali Berktay 288
55 Mağdurların Siyaseti / Halk Siyaseti Üzerine Düşünceler Partha Chatterjee Veysel Fırat Bozçalı 224
56 Ötekilerin Hakları / Yabancılar, Yerliler, Vatandaşlar Seyla Benhabib Berna Akkıyal 242
57 Toplum: Kavram ve Gerçeklik Ahmet Çiğdem . 114
58 60 Yıl Sonra Auschwitz Annette Wieviorka Işık Ergüden 240
59 Ocak ve Zanaat / Pierre Bourdieu Derlemesi Kolektif Güney Çeğin (der.), Emrah Göker (der.), Alim Arlı (der.), Ümit Tatlıcan (der.) 654
60 Faydacı Aklın Eleştirisi Alain Caille Devrim Çetinkasap 182
61 Türkiye’de Anayasalar Taha Parla . 184
62 Umut İlkesi - Cilt 1 Ernst Bloch Tanıl Bora 840
63 Hegemonya ve Sosyalist Strateji / Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru Ernesto Laclau, Chantal Mouffe Ahmet Kardam 304
64 21. Yüzyılda Din Sorunu Georges Corm Şule Sönmez 246
65 Çarklardaki Kum: Vicdani Red Kolektif Özgür Heval Çınar (yay. h.), Coşkun Üsterci (yay. h.) 376
66 Sosyolojinin İlkeleri Henri Mendras Buket Yılmaz 287
67 Akıl ve Toplumun Özgürleşimi / Jürgen Habermas Üzerine Bir Çalışma Ahmet Çiğdem . 135
68 Son Sömürge: Kadınlar Maria Mies, Veronika Bennholdt-Thomsen, Claudia Von Werlhof Yıldız Temurtürkan 279
69 Toplumsal Hareketler / Tarih, Teori ve Deneyim Y. Doğan Çetinkaya (der.) . 575
70 Dünyayı Değiştirmek İsteyenler Ulusu Nasıl Tasavvur Ettiler? Antonis Liakos Merih Erol 134
71 Nietzsche’nin İdeası Fernando Savater Saliha Nilüfer 263
72 Dehşetli Zamanlar / Amok, Terör ve Savaş Wolfgang Sofsky Dilek Zaptçıoğlu 270
73 Kapitalizmin Marksist İktisadı Gérard Duménil, Dominique Lévy Selin Pelek 151
74 Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori / Marx, Durkheim ve Max Weber’in Çalışmalarının Bir Analizi Anthony Giddens Ümit Tatlıcan 384
75 Arayışlar / Bilim, Kültür, Üniversite Hasan Ünal Nalbantoğlu . 430
76 Çokkültürlülük Milena Doytcheva Tuba Akıncılar Onmuş 141
77 İmparatorluklar / Eski Roma’dan ABD’ye Dünya Egemenliğinin Mantığı Herfried Münkler Zehra Aksu Yılmazer 310
78 Kavramlar Tarihi / Politik ve Sosyal Dilin Semantiği ve Pragmatiği Üzerine Araştırmalar Reinhart Koselleck Atilla Dirim 572
79 D’nin Halleri / Din, Darbe, Demokrasi Ahmet Çiğdem . 207
80 İngiliz Marksist Tarihçiler Harvey J. Kaye Arife Köse 336
81 Yüzyılı Anlamak / Evrensel Bir Tarih Yorumu Dan Diner Hulki Demirel 333
82 Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek / Kuramlar ve Uygulamalar Alain Dieckhoff (yay. h.), Christophe Jaffrelot (yay. h.) Devrim Çetinkasap 372
83 Yan Yollar / Düşünce, Bilgi, Sanat Hasan Ünal Nalbantoğlu . 567
84 İzler Ernst Bloch Suzan Geridönmez 272
85 Siyasal Üzerine Chantal Mouffe Mehmet Ratip 152
86 Antropoloji Tarihi Thomas Hylland Eriksen, Finn Sivert Nielsen Aksu Bora 296
87 Milliyetçilikler ve Faşizmler / Fransa, İtalya ve Almanya Örnekleri Stefan Breuer Çiğdem Canan Dikmen 263
88 Louis Bonaparte’ın On Sekiz Brumaire’i Karl Marx Ahmet İnsel 188
89 Yeni Savaşlar Herfried Münkler Zehra Aksu Yılmazer 228
90 Demokratikleşme Sürecinde Ordu / Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Reformu Üzerine Düşünceler Narcis Serra Şahika Tokel 302
91 Karşıt Hafızalar / Soykırımın Önemi ve Etkisi Üzerine Dan Diner Hulki Demirel 112
92 Toplum İmgeleminde Kendini Nasıl Kurar? / Toplumsal İmgelem ve Kurum - Cilt 2 Cornelius Castoriadis Işık Ergüden 344
93 Kültür ve İktidar / Pierre Bourdieu’nün Sosyolojisi David Swartz Elçin Gen 424
94 Arındırma ve Yok Etme / Katliam ve Soykırımın Siyasi Kullanımları Jacques Sémelin Melike Işık Durmaz 503
95 Kültür Örüntüleri Ruth Benedict Mustafa Topal 304
96 Soğuk Yakınlıklar / Duygusal Kapitalizmin Şekillenmesi Eva Illouz Özge Çağlar Aksoy 168
97 Rüyada Uyanmak / Bilinçdışı ve Rüya Erdoğan Özmen . 175
98 Kapitalizm Ahlaki midir? / Zamanımızın Kimi Gülünçlükleri ve Zorbalıkları Üzerine André Comte-Sponville Dilek Yankaya 232
99 Sınıf Mücadeleleri Dennis Dworkin Utku Özmakas 423
100 Korku Siyaseti ve Siyaset Korkusu Halis Çetin . 400
101 İnsanlığa Karşı Suç Mireille Delmas-Marty, Isabelle Fouchard, Emanuela Fronza, Laurent Neyret Berna Ekal 116
102 Devrimci Şiddet Isabelle Sommier Işık Ergüden 149
103 Umut İlkesi - Cilt 2 Ernst Bloch Tanıl Bora 811
104 Büyük Erdemler Risalesi André Comte-Sponville Işık Ergüden 400
105 Devrim Üzerine Hannah Arendt Onur Eylül Kara 398
106 Entelektüellerle Söyleşiler / Eleştirel Bakış Kolektif Elçin Gen 264
107 Zaman ve Uzam Kültürü (1880-1918) Stephen Kern Ali Selman 464
108 Biyopolitika Thomas Lemke Utku Özmakas 176
109 Direnmenin Estetiği Peter Weiss Çağlar Tanyeri, Turgay Kurultay 847
110 Toambapiklerde Ekonomi / Gerçekçi Bir Masal Laurent Cordonnier Elif Bildirici 204
111 LTI / Nasyonel Sosyalizmin Dili Victor Klemperer Tanıl Bora 419
112 Yurttaşını Arayan Demokrasi Marcel Gauchet Zeynep Savaşçın 320
113 Çağdaş Temel Kuramlar Quentin Skinner (der.) Ahmet Demirhan 271
114 Anarşizmler / Anarşizmin Geçmişi ve Tarihleri Süreyya Evren Barış Yıldırım, Elmas Deniz 286
115 Cinsellik, Aşk ve Ölüm André Comte-Sponville Z. Canan Özatalay 335
116 Hukuk Devleti / Kökenleri ve Küreselleşme Çağındaki İşlevi Berke Özenç . 334
117 Faşizmin Doğası Roger Griffin Ali Selman 391
118 Garibanlara Merhamet Yok / İşsizlik Üzerine İktisadi Teoriler Laurent Cordonnier Lütfü Şimşek 110
119 Faşizmin Anatomisi Robert O. Paxton Hakan Atay, Hivren Demir Atay 419
120 Şiddet ve Medenilik / Wellek Library Konferansları ve Diğer Siyaset Felsefesi Denemeler Étienne Balibar Sevgi Tamgüç 391
121 Geleceği Eskitmek / AKP ve Türkiye Ahmet Çiğdem . 116
122 Yahudilerin Siyonizm Karşıtlığı Yakov M. Rabkin Şahika Tokel 372
123 Demokrasi Nefreti Jacques Rancière Utku Özmakas 112
124 İslâmî Feminizmler Zahra Ali (der.) Öykü Elitez 204
125 Ortadoğu: Direniş, Devrim, Emperyalizm y. Doğan Çetinkaya (der.) . 271
126 Toplumsal Sözleşme / veya Siyasal Hukukun Prensipleri Jean-Jacques Rousseau Cenap Karakaya 192
127 Totalitarizmin Kaynakları 3 / Totalitarizm Hannah Arendt İsmail Serin 382
128 Dünyayı Politik Düşünmek / Agonistik Siyaset Chantal Mouffe Murat Bozluolcay 166
129 Schmitt’le Birlikte Schmitt’e Karşı / Politik Felsefe Açısından Carl Schmitt ve Düşüncesi M. Ertan Kardeş . 365
130 Büyük Yol Ayrımı / Neoliberalizme Son Noktayı Koymak Dominique Lévy, Gérard Duménil Ayşen Gür 183
131 Pragmatizm William James Tahir Karakaş 215
132 Karşılaştırmalı Faşizm Çalışmaları Constantin Iordachi İsmail Ilgar 573
133 Devlet Üzerine / Collège de France Dersleri (1989-1992) Pierre Bourdieu Aslı Sümer 495
134 İdiotizm / Kapitalizm ve Hayatın Özelleştirilmesi Neal Curtis Mehmet Ratip 256
135 Cumhuriyetçi İslam / Ankara, Tahran, Dakar Jean-François Bayart Esra Atuk 511
136 Faşistler Michael Mann Ulaş Bayraktar 565
137 İslâm’ı Demokratikleştirmek / Toplumsal Hareketler ve Post-İslâmcı Dönüş Asef Bayat Özgür Gökmen 376
138 Ahlâki Açıklık / Yetişkin İdealistler İçin Bir Kılavuz Susan Neiman Nagehan Tokdoğan 520
139 Amerika’da Demokrasi Alexis de Tocqueville Seçkin Sertdemir 784
140 Pierre Bourdieu’nün Kuramı ve Sosyolojik Kullanımları Sidonie Naulin, Anne Jourdain Öykü Elitez 148
141 Aklın Sol Yarısı / Yeni Eleştirel Düşünceler Atlası Razmig Keucheyan Selen Şahin 368
142 Sofist Platon Cenap Karakaya 126
143 Nazi Almanyası ve Yahudiler - Cilt 1 / Zulüm Yılları (1933-1939) Saul Friedlander Ali Selman 392
144 Lüks ve Şiddet / İbn Haldun’da Tahakküm ve Direniş Hamit Bozarslan Melike Işık Durmaz 253
145 Post-Kolonyal Teori ve Kapitalizmin Hayaleti Vivek Chibber Afife Yasemin Yılmaz 461
146 Paylaşımlar / Üniversite, Bilgi, Üretim Barış Mücen (der.), Çağatay Topal (der.), Erdoğan Yıldırım (der.) . 423
147 Çatışan İktisadi Teoriler / Neoklasik, Keynesçi ve Marksçı Stephen A. Resnick, Richard D. Wolff Can Evren 450
148 Stalinizm Hükmederken / Bolşevikler, Boyarlar ve Geleneğin Ayak Direyişi J. Arch Getty Gül Çağalı Güven 455
149 Nazi Almanyası ve Yahudiler - Cilt 2 / İmha Yılları: (1939-1945) Saul Friedlander Ali Selman 748
150 Tek Bir Çin Pek Çok Yol Chaohua Wang (der.) Evren Çelik Wiltse 480
151 İktidar / Radikal Bir Görüş Steven Lukes Mehmet Ratip 239
152 Sosyalizm Fikri / Bir Güncelleme Denemesi Axel Honneth Cem Şentürk 144
153 Hitler’in Kavgam’ı Üzerine Bir Analiz / Nasyonal Sosyalizmin Poetikası Albrecht Koschorke Ayşe Kurultay 95
154 Yapıbozum ve Pragmatizm Simon Critchley, Jacques Derrida, Ernesto Laclau, Richard Rorty Tuncay Birkan 144
155 Cereyanlar / Türkiye’de Siyasî İdeolojiler Tanıl Bora . 926
156 Kapitalizmin İçinde, Kapitalizme Karşı ve Kapitalizmin Ötesinde / San Fransisco Dersleri John Holloway Utku Özmakas 125
157 İbni Sina ve Aristotelesçi Sol Ernst Bloch Tanıl Bora 120
158 Vazgeçemediklerinin Toplamıdır İnsan / Yas, Melankoli, Depresyon Erdoğan Özmen . 263
159 Başkasının Politikası / Husserl, Heidegger, Levinas Onur Kartal . 272
160 Niçin Büyüyelim? / Çocuksu Bir Çağ İçin Altüst Edici Düşünceler Susan Neiman Nagehan Tokdoğan 208
161 Demokraside Halk Her Zaman Egemendir (Yalan!) Emilio Gentile Volkan Çandar 134
162 Spektrum / Sağdan Sola Düşünce Hayatı Perry Anderson Sami Oğuz, Savaş Kılıç 528
163 Öfke Günleri / Paranın Hükümranlığına Karşı Öfke John Holloway Utku Özmakas 86
164 Popülizm Nedir? / Bir Deneme Jan-Werner Müller Onur Yıldız 125
165 İnsan Hakları Thomas Paine Mehmet Osman Dostel 312
166 Siyaset Sosyolojisi Tom Bottomore Erol Mutlu 192
167 Gestapo / Nazizm Döneminde Tahakküm ve Terör Carsten Dams, Michael Stolle Cem Şentürk 269
168 Karl Marx Allen W. Wood Dilek Yücel, Barış Aydın 424
169 Kanaatkâr Bolluk Toplumuna Doğru / Küçülme Üzerine Yanlış Yorumlar ve Tartışmalar Serge Latouche Tahir Karakaş 176
170 Komünist Manifesto Karl Marx, Friedrich Engels Tanıl Bora 92
171 Communitas / Topluluğun Kökeni ve Kaderi Roberto Esposito Onur Kartal 248
172 Ölüm Siyaseti / Cihatçı Üst-Müslümanlar Fethi Benslama Orçun Türkay 101
173 Zihnin Yaşamı Hannah Arendt İsmail Ilgar 528
174 Yapabilirlikler Yaratmak / İnsani Gelişmişlik Yaklaşımı Martha C. Nussbaum Selda Somuncuoğlu 240
175 Gramsci’yi Okumak Selahattin Yıldırım . 336
176 Bir Alman’ın Hikâyesi / Hatırladıklarım (1914-1933) Sebastian Haffner Hulki Demirel 270
177 Biyopolitika: İktidar ve Direniş / Foucault, Agamben, Hardt-Negri Utku Özmakas . 352
178 Hannah Arendt / Yaşam Bir Anlatıdır Julia Kristeva Necdet Dümelli 80
179 Kratylos Platon Cenap Karakaya 125
180 Siyasette ve Toplumda / Narsisizm, Ayartma ve İktidar Bärbel Wardetzki Deniz Cankoçak 180
181 Solun Melankolisi / Marksizm, Tarih ve Bellek Enzo Traverso Elif Ersavcı 348
182 Hepsi Aynı Şeyi Söyleyecekse Bu Kadar Çok İktisatçıya Ne Gerek Var? / Çoksesli Bir İktisat İçin Manifesto Kolektif Çınla Akdere 96
183 Prens: Machiavelli’nin Muazzam Muamması Utku Özmakas . 341
184 Yapı’dan Sonraki Yol / Felsefi Makaleler (1970-1993) Thomas S. Kuhn Erkan Bozkurt 408
185 Faşizmden Popülizme Federico Finchelstein Ali Karatay 320
186 Kant’ın Siyaset Felsefesi Üzerine Dersler Hannah Arendt Devrim Sezer, İsmail Ilgar 264
187 Gramsci’nin İki Hapishanesi / Faşist Hapishane ve Komünist Labirent Franco Lo Piparo Gökçe Tuğba 136
188 Carl Schmitt’in Meydan Okuması Chantal Mouffe (der.) Hivren Demir Atay, Hakan Atay 295
189 Althusser ve Biz Aliocha Wald Lasowski Ayşe Meral 256
190 Hayvan Kuramı / Eleştirel Bir Giriş Derek Ryan Ayten Alkan 238
191 ? ? ? ?
192 Sol Popülizm Chantal Mouffe Aybars Yanık 136
193 Komplo Teorileri / Disiplinlerarası Bir Giriş Kerem Karaosmanoğlu . 248
194 Hitler Üzerine Notlar Sebastian Haffner Hulki Demirel 208
195 Demokrasi Dışı Siyaset / Otoriterlik, Diktatörlük ve Demokratikleşme Xavier Márquez İsmail Ferhat Çekem 429
196 Demokrasiyi Demokratikleştirmek / Özgür Konuşma Étienne Balibar Bediz Yılmaz 94
197 Müphemlik Kültürü ve İslâm / Farklı Bir İslâm Tarihi Okuması Thomas Bauer Tanıl Bora 408
198 Zenci Aklın Eleştirisi Achille Mbembe Özge Arasan Simon, Volkan Çandar 272
199 Geçmişi Kullanma Kılavuzu / Tarih, Bellek, Politika Enzo Traverso Işık Ergüden 136
200 Marx & Foucault / Okumalar, Kullanımlar, Yüzleştirmeler Ferhat Taylan (der.), Christian Laval (der.), Luca Paltrinieri (der.) İsmet Birkan 438
201 Tıpkı Bir Yaprak Gibi / Donna J. Haraway ile Söyleşi Thyrza Nichols Goodeve (söyleşi) Aksu Bora 189
202 İkili Devlet / Diktatörlük Teorisine Bir Katkı Ernst Fraenkel Tanıl Bora 320
203 Hayat Yaşamaya Değer André Comte-Sponville, François L’Yvonnet (söyleşi) Ercüment Tezcan 408
204 Düşmanlık Politikaları Achille Mbembe Ayşen Gür 224
205 Popülizmin Küresel Yükselişi / Performans, Siyasi Üslup ve Temsil Benjamin Moffitt Onur Özgür 280
206 Diktatörlük Sendromu Ala El-Asvani Barış Özkul 148
207 Yasa’dan Buyruk’a / Hak Kuramları ve Aleviler Hüseyin Kırmızı . 158
208 Faşist Yalanların Kısa Tarihi Federico Finchelstein Zeynep Şarlak 148
209 Yeryüzünün Lanetlileri Frantz Fanon Şen Süer 277
210 Faşist Kimdir? Emilio Gentile Betül Parlak 168
211 Genel Sosyoloji / Collège de France Dersleri (1981-1983) Pierre Bourdieu Zuhal Emirosmanoğlu 540
212 Yeni Despotizm John Keane İsmail Ferhat Çekem 309
213 Harro ile Libertas / Bir Aşk ve Direniş Hikâyesi Norman Ohler Tanıl Bora 376
214 Veganizm Valéry Giroux, Renan Larue Z. Hazal Louze 104
215 Kurtuluş Paradoksu / Seküler Devrimler ve Dinî Karşıdevrimler Michael Walzer Zeynep Şarlak 159
216 Narsisistler İktidarda Marie-France Hirigoyen Ayşen Gür 223
217 Çocuk Düşmanlığı / Çocuklara Karşı Önyargıyla Yüzleşme Elisabeth Young-Bruehl Aksu Bora 311
218 Brütalizm Achille Mbembe P. Burcu Yalım 243
219 Demokrasiyi ve Anayasayı Korumak / Kelsen Schmitt’e Karşı Berke Özenç . 254
220 Göçmen Figürü Thomas Nail Dılşa Ritsa Eşli 332
221 Karanlık Zamanlarda İnsanlar Hannah Arendt İsmail Ilgar, Duygu Öktem, Funda Sarıcı, Gülce Sorguç, Özgür Soysal, Selbin Yılmaz 328
222 Sünniler ve Şiiler / Bir İhtilafın Siyasi Tarihi Laurence Louër Barış Özkul 253
223 ? ? ? ?
224 Post-Post-Kemalizm / Türkiye Çalışmalarında Yeni Arayışlar İlker Aytürk (der.), Berk Esen (der.) . 486
225 Neşeli Militanlık / Toksik Zamanlarda Direnişi Örmek Nick Montgomery, Carla Bergman Gülnur Elçik 264
226 Sermayenin Yaşayan Ölüleri / Siyasi Canavarlar ve Yeşil Bir Sosyalizm Üzerine Raul Zelik Dilek Çınar 264
227 SS Subayının Koltuğu / Bir Nazinin Gizli Yaşamının Peşinde Daniel Lee Büke Temizler 344
228 Felsefe Nedir? André Comte-Sponville İsmet Birkan 111

11., 191. ve 223. kitapları bulamadım. Yardımınızı bekliyorum.


Kitap Kapakları (Son Dört)

1 Beğeni