Roald Dahl Kitaplığı

 • Roald Dahl kitapları (Can Yayınları):
 1. Bay ve Bayan Kıl
 2. Benden Bu Kadar
 3. Benek Tozu ve Diğer Müthiş Sırlar
 4. Büyülü Parmak
 5. Cadılar
 6. Charlie’nin Büyük Cam Asansörü
 7. Charlie’nin Çikolata Fabrikası
 8. Dev Şeftali
 9. Dünya Şampiyonu Danny
 10. George’un Harika İlacı
 11. İrikıyım Timsah
 12. Kancık
 13. Kaplumbağa
 14. Koca Sevimli Dev
 15. Kuğu (Gendaş Yayınları)
 16. Küçük Adam Büyürken
 17. Matilda
 18. Oswald Amcam
 19. Öptüm Seni
 20. Senin Gibi Biri
 21. Son Perde
 22. Şeker Henry’nin İnanılmaz Öyküsü
 23. Tek Başına
 24. Yaman Tilki
 25. Zürafa, Peli ve Ben

BAY%20VE%20BAYAN%20KIL BENDEN%20BU%20KADAR BENEK%20TOZU%20VE%20D%C4%B0%C4%9EER%20M%C3%9CTH%C4%B0%C5%9E%20SIRLAR B%C3%9CY%C3%9CL%C3%9C%20PARMAK CADILAR CHARL%C4%B0E'N%C4%B0N%20B%C3%9CY%C3%9CK%20CAM%20ASANS%C3%96R%C3%9C CHARL%C4%B0E'N%C4%B0N%20%C3%87%C4%B0KOLATA%20FABR%C4%B0KASI DEV%20%C5%9EEFTAL%C4%B0 D%C3%9CNYA%20%C5%9EAMP%C4%B0YONU%20DANNY GEORGE'UN%20HAR%C4%B0KA%20%C4%B0LACI %C4%B0R%C4%B0KIYIM%20T%C4%B0MSAH KANCIK KAPLUMBA%C4%9EA KOCA%20SEV%C4%B0ML%C4%B0%20DEV KU%C4%9EU K%C3%9C%C3%87%C3%9CK%20ADAM%20B%C3%9CY%C3%9CRKEN MAT%C4%B0LDA OSWALD%20AMCAM %C3%96PT%C3%9CM%20SEN%C4%B0 SEN%C4%B0N%20G%C4%B0B%C4%B0%20B%C4%B0R%C4%B0 SON%20PERDE %C5%9EEKER%20HENRY'N%C4%B0N%20AKILALMAZ%20%C3%96YK%C3%9CS%C3%9C TEK%20BA%C5%9EINA YAMAN%20T%C4%B0LK%C4%B0 Z%C3%9CRAFA%2C%20PEL%C4%B0%20VE%20BEN

 • Öyküsü bulunan kitaplar:
 1. Bizimle Konuşan Öyküler (Dipnot Yayınları)
 2. Çocuklar ve Büyükleri (Metis Yayınları)R
 3. Dünya Edebiyatından Öyküler 2 (İnkılap Yayınları)
 4. Kadınlığın 21 Hikâyesi (Metis Yayınları)
 5. Klasik Gizemli Öyküler (Varlık Yayınları)
 6. Ressamın Sözleşmesi (Metis Yayınları)

B%C4%B0Z%C4%B0ML%C4%B0%20KONU%C5%9EAN%20%C3%96YK%C3%9CLER %C3%87OCUKLAR%20VE%20B%C3%9CY%C3%9CKLER%C4%B0 D%C3%9CNYA%20EDEB%C4%B0YATINDAN%20%C3%96YK%C3%9CLER%202 KADINLI%C4%9EIN%2021%20H%C4%B0KAYES%C5%9E KLAS%C4%B0K%20G%C4%B0ZEML%C4%B0%20%C3%96YK%C3%9CLER RESSAMIN%20S%C3%96ZLE%C5%9EMES%C4%B0

 • Roald Dahl hakkında çıkan kitaplar:
 1. Roald Dahl ve Çikolata Fabrikası (Andrew Donkin – Timaş Yayınları)
 2. Şampiyon Hikayeci Roald Dahl (Andrea Shavick – Türkiye İş Bankası Yayınları)

dahl

11 Beğeni

Babil’de şöyle güzel bir kampanya başlamış.

https://www.babil.com/kisi/roald-dahl?sort=bestseller&page=1