Son Seyahat

Öykü Seçkisi'nde okumak için: Son Seyahat – Aylık Öykü Seçkisi

Güçlü Tutkular, Zayıf Nefesler ve Bir Teklif Bin altı yüz seksen beş yılıydı. Evliya Çelebi, Mısır Valisi Hamza Paşa’nın konuğu olarak kendisine tahsis edilen konakta, sakin ama düşünceli istirahatine devam ediyordu. Birbirini takip eden, konforlu günler gezgine biraz fazla gelmişti. Kendine çoktan itiraf ettiği bir düşünce zihnini sıyırıp geçti: Sıkılıyordu! Gözü bir an, süregiden zamanı…