Tanrı dediğimiz şey "beynimiz" olabilir mi?

Ben ruh kavramına şahsen inanmıyorum. Gerek beynin evrimdeki gelişimiyle gerek beynimizin hala çözülemememiş kapkarmaşık bir yapısı olması dolayısıyla bir çelişki içinde yaşıyor olabilir miyiz? Yani bilgisayarlarda karşımıza çıkan "bug"lar gibi biz de bir hata kodu alarak beynimize inanmak yerine kendimize bir Tanrı yaratmaya çalışıyor olabilir miyiz?

5 Beğeni

Tanrı: Her şeyi yaratan, her şeyi var eden, her şeye gücü yeten.

Beyin: -Kişinin kendisine göre- Her şeyi yaratan (duyu organlarından gelen verileri anlamlandırarak), her şeyi var eden (anlamlandırma işleminden sonra vücudun geri kalanına “var et, ol-dur” emrini vererek).

Her şey: Evren içerisinde var olan şeyler. Kişiye göre evrenin kapsamı değişeceği için farklı insanlara göre “gerçek” her şey’in kapsamı da değişecektir. Normal bir insana göre her şey; doğumundan ölümüne kadar -duyu organlarıyla- farkına vardığı şeylerin toplamıdır.

Özetle insandan -veya düşünebildiğinin farkında olan herhangi bir canlıdan- başka yaratıcı yok.Tanrı ise bilincin kendi tanrılık anlayışını sonsuz bir bilince atfetmesi.

3 Beğeni

Emre şu kitabı okumuş olabilir misin?

Tanrı Beyni - Beyin Neden İnanç Üretir?

Sorulmadan söyleyeyim, :slight_smile: ben henüz okumadım. Başlıklara göz attım.

3 Beğeni

Ben Allah’a inanıyorum. Öyle yetiştirildim ama üzerinde biraz düşündüm de. Deneyimlediğim şeylerle çelişmeyen bir Tanrı kavramın var. Zihnin yapısını bilmiyorum. Şu ana kadar karmaşıklığını değil derbederliğini daha çok gördüm. Birtakım insanların düşünmeden yaşadığını, fikirlerinin bağcık gibi çözüldüğünü gördüğüm oldu. Bu bozulmuş (corrupted) bir tanrı kavramı oluşmasına sebep olmuş olabilir ama insanın binlerce yıl geçse de böyle bir şeyi uydurmasına aklım yatmıyor. Belki Allahsızlar inançsızlıklarında samimiler ve inananları neden inandıklarını çözemedikleri için onlara zihinsel ve duygusal noksanlıklar yükleyerek bir mantığa oturtmaya çalışıyorlar. Semavi dinlerin Sümer’den geldiğini, onların da paganist inançtan ve esrime halindeki şamanlarıdan türediğini anlatan kitaplar okudum. Aynı verileri kendim yorumlarken başka sonuçlara varıyorum halbuki. İlahi tebliğ, tebliğin yayılması, tebliğin insanlar elinde yozlaşması ve tanınmaz hale gelmesi, diye.
Şuan bunları bir düğünde, telefonu masa altında gizleyerek yazıyorum; arkada dıngırı dıngırı müzik ve garip süslenmiş insanlar var. Başkasına kafası fazla büyümüş maymunların ritüeli gözüksün, bana eline cüzi miktar özgür irade verilmiş insanların eseri gibi geliyor. Beyne bir yere kadar güvenirsin.
Ruh bence zihni ateşleyen, kontağı çeviren parçamız.(Kaynak: Kolibandı)

3 Beğeni

Bazı şeyleri bilmiyoruz. Beyinden geçen sinirler bir elektrik ama deneyim nedir? Veyahut tanrı nedir? Tanrı kavramı ile ne demek istedin? Veyahut gerçeği görmenin evrimsel bir avantajı var mıdır?

“Ruh” olarak adlandırılan elektrokimyasal tepkimeler ve hafıza bütününün beyin hastalıklarında veya beynin belli bölgelerinin gördüğü zarar sonucunda ne çabuk değiştiğini görmek için: David Eagleman - Beyin.

Kafasına iş yeri kazasında metal boru saplanan bir demiryolu işçisinin gerçek hikayesi var. Adam kurtulmuştu, hatta uzun yıllar yaşamaya devam etmişti, fakat artık eski karakterine tamamen zıt biri olup çıkmıştı.

Deneyim dediğimiz şeyse beynin uzun süreli hafızasındaki bilgilere erişimi. Kısa ve uzun süreli hafızanın beynin hangi bölgelerinde tutulduğuna ilişkin:

2 Beğeni

Okumadım ama okumak isterim Alper hocam.

1 Beğeni

İnsanların açıklayamadığı şeyler için kurguladıkları bir cevaptan fazlası olduğunu sanmıyorum.

Yeni Gine’deki John Frum olayı ve Kargo Kültü bunun güzel bir örneği.

Kısaca John Frum diye bir tanrı olduğunu sanıyorlar, bir komutanı tanrı sanmışlar ve onun geri dönmesini bekliyorlar hatta yıllar sonra İngiltere Prensi Yeni Gineyi ziyaret edince onu John Frum döndü diye yorumluyorlar.

Avrupalıların getirdiği her şeye kargo diyorlar ve bunları tanrı yapıyor sanıyorlar, elektirik direklerini tanrıyla haberleşmek için kullanılan putlar sanıyorlar ve ABD askerlerinin uygun adımda yüremesini ayin sanıyorlar hatta bunu taklit edip her yıl anıyorlar:

Bu tarz konular açılınca Ateistleri Anlamak videosunu paylaşmadan yapamıyorum :slight_smile:

edit: John Frum olayı için yanlış videoyu paylaşmışım değiştirdim.

1 Beğeni