Ünlü Sanat Eserleri ve Pek Bilinmeyen Yönleri

Şimdi vereceğim örnek pek bilinmiyor diyemem ama konuya örnek teşkil etmesi için yazıyorum. Sizlerde kendi bildiklerinizi yazar konuyu zenginleştirirsiniz diye umut ediyorum.

1990 yılında Dr. Frank L. Meshberger’in Amerikan Tıp Birliği gazetesinde ortaya attığı sava göre,
Michelangelo’nun 1511 senesinde yaptığı düşünülen Adem’in yaratılışı eserinde şöyle bir benzerlik göze çarpmaktadır.

3716-sekil6

Tanrı figürünün ve meleklerin yer aldığı şekil beynin anatomik çizimleri ile benzerlik göstermektedir. Adem tasvirinde anatomik özelliklere ne kadar hakim olduğu bunu çok iyi şekilde yansıttığı bariz olan Michelangelo için bu benzerlik rastlantısal sayılamaz. Bu şekilde bir betimleme ile verilmek istenen mesajın adem’in beyninde tanrının yaratıldığına yani esasında her şeyin bizlerden kaynaklandığına gönderme yapmaktadır.

Tanrı figürünün neden insansı resmedildiğini merak edenler içinde İncil’de tanrı insanı kendi suretinde yarattı diye geçmektedir. Bu nedenle tasvirin bu şekilde olması o kadar da garipsenmiyor.

6 Beğeni