Ayrıntı Yayınları İnceleme Dizisi

Ayrıntı yayınlarının bu dizisi 1988 yılında başlamıştır. Hemen hemen çoğu kavram derinlemesine incelenmektedir. Özellikle sosyolojiyle ilgilenenler için vazgeçilmez kitaplardır. Ne yazık ki ilk basılan kitapların büyük bölümünün baskısı tükenmiştir. 300 küsür kitabı olması nedeniyle baskısı olmayanları resmini koymayacağım, liste sırasında o kitapları baskısı yok diye belirteceğim.

Birkaç kitabı sitesinde bulamadım, ne olduklarına dair de en ufak fikrim yok dizi benden daha yaşlı. Listede hatalarım olmuş olabilir ya da baskısı yok yazdıklarımın baskıları varsa falan belirtirseniz düzeltirim.

 1. Şenlikli Toplum - Ivan Illich
 2. Yeşil Politika – Jonathan Porritt (Baskısı yok)
 3. Günlük Hayatın Eleştirisi – Bruce Brown (Baskısı yok)
 4. Kadınlık Arzuları – Rosalind Coward (Baskısı yok)
 5. Freud’dan Lacan’a – Saffet Murat Tura
 6. Nasıl Sosyalizm? Hangi Yeşil? Niçin Tinsellik – Rudolf Bahro
 7. Antropolojik Açıdan Şiddet – David Riches (Baskısı yok)
 8. Eleştirel Aile Kuramı – Mark Poster (Baskısı yok)
 9. İkibin’e Doğru - Raymond Williams
 10. Demokrasi Arayışında Kent – Kürşat Bumin(Baskısı yok)
 11. Yarın - Robert Havemann (Baskısı yok)
 12. Devlete Karşı Toplum - Pierre Clastres
 13. Rusya’da Sovyetler – Oskar Anveiler(Baskısı yok)
 14. Bolşevikler ve İşçi Denetimi – Maurice Brinton (Baskısı yok)
 15. Bulunamadı
 16. İki Farklı Siyaset – Levent Köker (Baskısı yok)
 17. Özgür Eğitim - Joel Spring
 18. Ezilenlerin Pedagojisi – Paulo Freire
 19. Savaş Sonrası Ütopyalar – Boris Frankel (Baskısı yok)
 20. İşkenceyi Durdurun – Taner Akçam
 21. Zorunlu Eğitime Hayır! – Catherine Baker
 22. Sessiz Yığınların Gölgesinde – Jean Baudrillard
 23. Özgür Bir Toplumda Bilim – Paul Feyerabend
 24. Vahşi Savaşçının Mutsuzluğu – Pierre Clastres (Baskısı yok)
 25. Cehenneme Övgü – Gündüz Vassaf (Baskısı yok)
 26. Gösteri Toplumu – Guy Debord
 27. Ağır Çekim- Lynne Segal
 28. Cinsel Şiddet – Alberto Godenzi(Baskısı yok)
 29. Alternatif Teknoloji – David Dickson(Baskısı yok)
 30. Otorite – Richard Sennett
 31. Totalitarizm – Simon Tormey
 32. Bulunamadı
 33. İslam’ın Bilinçaltında Kadın – Fetna Ayt Sabbah(Baskısı yok)
 34. Medya ve Demokrasi – John Keane
 35. Çocuk Hakları – Bob Franklin(Baskısı yok)
 36. Çöküşten Sonra – Robin Blackburn (Baskısı yok)
 37. Dünyanın Batılılaşması – Serge Latouche (Baskısı yok)
 38. Türkiye’nin Batılılaştırılması – Cengiz Aktar(Baskısı yok)
 39. Sınırları Yıkmak – Mary Mellor(Baskısı yok)
 40. Kapitalizm, Sosyalizm, Ekoloji – Andre Gorz (Baskısı yok)
 41. Avrupamerkezcilik – Samir Amin(Baskısı yok)
 42. Ahlak ve Modernlik – Ross Poole(Baskısı yok)
 43. Gündelik Hayat Kılavuzu – Susan Willis (Baskısı yok)
 44. Sivil Toplum ve Devlet – John Keane
 45. Televizyon: Öldüren Eğlence – Neil Postman
 46. Modernliğin Sonuçları – Anthony Giddens
 47. Daha Az Devlet Daha Çok Toplum – Rolf Cantzen
 48. Geleceğe Bakmak – Robin Hahnel, Michael Albert
 49. Medya, Devlet ve Ulus – Philip Schlesinger (Baskısı yok)
 50. Mahremiyetin Dönüşümü – Anthony Giddens
 51. Tarih ve Tin – Joel Kovel
 52. Ortaçağda Entelektüeller – Jacques Le Goff
 53. Demokrasi ve Sivil Toplum – John Keane(Baskısı yok)
 54. Şu Hain Kalplerimiz – Rosalind Coward
 55. Akla Veda – Paul Feyerabend
 56. Beyin İğfal Şebekesi – Armand Mattelart
 57. İktisadi Aklın Eleştirisi – Andre Gorz
 58. Modernliğin Sıkıntıları – Charles Taylor
 59. Güçlü Demokrasi – Benjamin Barber
 60. Çekirge-Oyun, Yaşam ve Ütopya – Bernard Suits
 61. Homo Ludens – Johan Huizinga
 62. Entelektüel – Edward Said
 63. Tuhaf Hava – Andrew Ross (Baskısı yok)
 64. Yeni Zamanlar – Stuart Hall, Martin Jacques(Baskısı yok)
 65. Tahakküm ve Direniş Sanatları – James C. Scott
 66. Sağlığın Gaspı – Ivan Illich
 67. Sevginin Bilgeliği – Alain Finkielkraut
 68. Kimlik ve Farklılık - William E. Connolly
 69. Antipolitik Çağda Politika – Geoff Mulgan(Baskısı yok)
 70. Yeni Bir Sol Üzerine Tartışmalar – Hilary Wainwright, Al Alvarez(Baskısı yok)
 71. Demokrasi ve Kapitalizm – Herbert Gintis, Samuel Bowles
 72. Olumsallık, İroni ve Dayanışma – Richard Rorty(Baskısı yok)
 73. Otomobilin Ekolojisi – George Martin, Peter Freund
 74. Milletler ve Milliyetçilik – Eric John Hobsbawn*
 75. İmkansızın Politikası – Jean Michel Besnier
 76. Gençler İçin Hayat Bilgisi El Kitabı – Raoul Vaneigem(Baskısı yok)
 77. Cennetin Dibi – Gündüz Vassaf (Baskısı yok)
 78. Ekolojik Bir Topluma Doğru – Murray Bookchin(Baskısı yok)
 79. İdeoloji – Terry Eagleton
 80. Düzen ve Kalkınma Kıskacında Türkiye – Ahmet İnsel
 81. Amerika – Jean Baudrillard
 82. Postmodernizm ve Tüketim Kültürü – Mike Featherstone(Baskısı yok)
 83. Erkek Akıl – Genevieve Lloyd
 84. Barbarlık – Michel Henry
 85. Bulunamadı
 86. Popüler Kültürler – David Rowe(Baskısı yok)
 87. Belleğini Yitiren Toplum – Russel Jacoby(Baskısı yok)
 88. Bulunamadı
 89. Ölüme Karşı Hayat – Norman Brown(Baskısı yok)
 90. Sivil İtaatsizlik – Henry David Thoreau, Hans Saner, John Rawls, Martin Luther King, Johan Galtung, Jürgen Habermas, Ronald Dworkin, Hannah Arendt
 91. Ahlak Üzerine Tartışmalar – Jon Nuttall
 92. Tüketim Toplumu – Jean Baudrillard
 93. Bulunamadı
 94. Ölümcül Hastalık Umutsuzluk – Soren Kierkegaard(Baskısı yok)
 95. Ortak Bir Şeyleri Olmayanların Ortaklığı – Alphonso Lingis
 96. Vakit Öldürmek – Paul Feyerabend(Baskısı yok)
 97. Vatan Aşkı – Maurizio Viroli (Baskısı yok)
 98. Kimlik Mekanları – David Morley, Kevin Robins
 99. Dostluk Üzerine – Sandra Michelle Lynch
 100. Kişisel İlişkiler – Hugh LaFollette
 101. Kadınlar Neden Yazdıkları Her Mektubu Göndermezler – Darian Leader (Baskısı yok)
 102. Dokunma – Gabriel Josipovici
 103. İtiraf Edilemeyen Cemaat – Maurice Blanchot(Baskısı yok)
 104. Bulunamadı
 105. Felsefeyi Yaşamak – Ray Billington
 106. Politik Kamera - Michael Ryan, Douglas Kellner(Baskısı yok)
 107. Cumhuriyetçilik – Philip Pettit(Baskısı yok)
 108. Postmodern Teori – Douglas Kellner, Steven Best
 109. Marksizm ve Ahlak – Steven Lukes(Baskısı yok)
 110. Vahşeti Kavramak – Jan Philip Reemtsma(Baskısı yok)
 111. Sosyolojik Düşünmek – Zygmunt Bauman
 112. Postmodern Etik – Zygmunt Bauman
 113. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar – Robert William Connell
 114. Çokkültürlü Yurttaşlık – Will Kymlicka (Baskısı yok)
 115. Karşıdevrim ve İsyan – Herbert Marcuse
 116. Kusursuz Cinayet – Jean Baudrillard
 117. Toplumun McDonaldslaştırılması – George Ritzer
 118. Kusursuz Nihilist – Keith Ansel-Pearson(Baskısı yok)
 119. Hoşgörü Üzerine – Michael Walzer (Baskısı yok)
 120. 21.Yüzyıl Anarşizmi – Jon Purkis, James Bowen (Baskısı yok)
 121. Marx’ın Özgürlük Etiği – George Brenkert (Baskısı yok)
 122. Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar – Andrew Belsew, Ruth Chawdick
 123. Hayatın Değeri – John Harris
 124. Postmodernizmin Yanılsamaları – Terry Eagleton
 125. Dünyayı Değiştirmek Üzerine – Michael Löwy(Baskısı yok)
 126. Öküzün A’sı – Barry Sanders
 127. Tahayyül Gücünü Yeniden Düşünmek – Gillian Robinson, John Rundell
 128. Tutkulu Sosyoloji – Andrew Metcalfe, Ann Game
 129. Edepsizlik, Anarşi ve Gerçeklik – Crispin Sartwell
 130. Kentsiz Kentleşme – Murray Bookchin
 131. Yönteme Karşı – Paul Feyarebend
 132. Hakikat Oyunları – John Forrester (Baskısı yok)
 133. Toplumlar Nasıl Anımsar? – Paul Connerton
 134. Ölme Hakkı – Sibel İnceoğlu (Baskısı yok)
 135. Anarşizmin Bugünü – Hans-Jürger Degen(Baskısı yok)
 136. Melankoli Kadındır – Dörthe Binker (Baskısı yok)
 137. Bulunamadı
 138. Modernizm, Evrensellik ve Birey – Şeyla Benhabib
 139. Kültürel Emperyalizm – John Tomlinson (Baskısı yok)
 140. Gözün Vicdanı – Richard Sennett
 141. Küreselleşme – Zygmunt Bauman
 142. Duyguötesi Toplum – Stjepan Gabriel Mestrovic(Baskısı yok)
 143. Edebiyat Olarak Hayat – Alexander Nehemas(Baskısı yok)
 144. İmaj – Kevin Robins
 145. Etiğe Giriş – Annemarie Pieper
 146. Mekanları Tüketmek – John Urry(Baskısı yok)
 147. Yaşama Sanatı – Crispin Sartwell (Baskısı yok)
 148. Arzu Çağı – Joel Kovel
 149. Kolonyalizm-Postkolonyalizm – Ania Loomba(Baskısı yok)
 150. Kreşteki Yabani – Adam Phillips
 151. Zaman Üzerine – Norbert Elias
 152. Tarihin Yapısökümü – Alun Munslow(Baskısı yok)
 153. Freud Savaşları – John Forrester(Baskısı yok)
 154. Öteye Adım Yok Ötesi – Maurice Blancoth
 155. Postyapısalcı Anarşizmin Siyaset Felsefesi – Todd May (Baskısı yok)
 156. Ateizm Savunmak – Robin Le Poidevin
 157. Aşk İlişkileri – Otto Friedmann Kernberg
 158. Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları – Zygmunt Bauman
 159. Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri – Zygmunt Bauman
 160. Toplum ve Bilinçdışı – Kanakis Leledakis
 161. Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek – George Ritzer
 162. Kahkahanın Zaferi – Barry Sanders
 163. Edebiyatın Yaratılışı – Florence Dupont (Baskısı yok)
 164. Parçalanmış Hayat – Zygmunt Baumon
 165. Kültürel Bellek - Jan Assmann
 166. Marksizm ve Dil Felsefesi – Valentin Nikolaevich Voloshinov
 167. Marx’ın Hayaletleri – Jacques Derrida
 168. Erdem Peşinde - Alasdair Maclyntre (Baskısı yok)
 169. Devletin Yeniden Üretimi – Jacqueline Stevens (Baskısı yok)
 170. Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi – Brian Fay
 171. Bulunamadı
 172. Piyasa – John O’Neill
 173. Anne: Melek mi Yosma mı? – Estela V. Welldon
 174. Kutsal İnsan – Giorgio Agamben
 175. Bilinçaltında Devlet – Rene Lourau (Baskısı yok)
 176. Yaşadığımız Sefalet – Andre Gorz
 177. Yaşama Sanatı Felsefesi – Alexander Nehamas (Baskısı yok)
 178. Korku Kültürü – Frank Furedi
 179. Eğitimde Etik – Felicity Haynes
 180. Duygusal Yaşantı – Deborah Lupton (Baskısı yok)
 181. Eleştirel Teori – Raymond Geuss
 182. Aktivistin El Kitabı – Randy Shaw (Baskısı yok)
 183. Karakter Aşınması – Richard Sennett
 184. Modernlik ve Müphemlik – Zygmont Bauman
 185. Nietzsche: Bir Ahlak Karşıtının Etiği – Peter Berkowitz(Baskısı yok)
 186. Kültür, Kimlik ve Siyaset – Nafiz Tok (Baskısı yok)
 187. Aydınlanmış Anarşi – Matthias Kauffmann (Baskısı yok)
 188. Moda ve Gündemleri – Diana Crane
 189. Bilim Etiği – David B. Resnik (Baskısı yok)
 190. Cehennemin Tarihi – Alice K. Turner (Baskısı yok)
 191. Özgürlükle Kalkınma – Amartya Sen (Baskısı yok)
 192. Küreselleşme ve Kültür – John Tomlinson
 193. Siyasal İktisadın ABC’si – Robin Hahnel
 194. Erken Çöken Karanlık – Kay Redfield Jamison (Baskısı yok)
 195. Marx ve Mahdumları – Jacques Derrida
 196. Adalet Tutkusu – Robert C. Solomon (Baskısı yok)
 197. Hacker Etiği – Pekka Himanen(Baskısı yok)
 198. Bireyselleşmiş Toplum – Zygmunt Bauman
 199. Kültür Yorumları – Terry Eagleton
 200. Hayvan Özgürleşmesi – Peter Singer
 201. Modernliğin Sosyolojisi – Peter Wagner
 202. Doğruyu Söylemek – Michel Foucault
 203. Saygı – Richard Sennett
 204. Kurbansal Sunu – Melih Başaran
 205. Foucault’nun Özgürlük Serüveni – James W. Bernauer
 206. Delueze & Guattari – Philip Goodchild
 207. İktidarın Psişik Yaşamı – Judith Butler
 208. Çikolatanın Gerçek Tarihi – Michael Coe, Sophie Coe
 209. Devrimin Zamanı – Antonio Negri
 210. Gezegensel Ütopya Tarihi – Armand Mattelart
 211. Göç, Kültür, Kimlik – Iain Chambers
 212. Ateş ve Söz – Gloria Munoz Ramirez
 213. Bulunamadı
 214. Bulunamadı
 215. Modern Düşüncede Kötülük – Susan Neiman
 216. Ölüm ve Zaman – Emmanuel Levinas
 217. Görünür Dünyanın Eşiği – Kaja Silverman (Baskısı yok)
 218. Bakunin’den Lacan’a – Saul Newman
 219. Bulunamadı
 220. Hayal Kırıklığı – Ian Craib
 221. Hakikat ve Hakikatlilik – Bernard Williams(Baskısı yok)
 222. Ruhun Yeni Hastalıkları – Julia Kristeva
 223. Şirket – Joel Bakan
 224. Altkültür – Chris Jenks
 225. Bir Aile Cinayeti – Michel Foucault
 226. Yeni Kapitalizmin Kültürü – Richard Sennett
 227. Dinin Geleceği – Richard Rorty, Gianni Vattimo
 228. Zanaatkar - Richard Sennett
 229. Melezliğe Övgü – Michel Bourse
 230. Sermaye ve Dil – Christian Marazzi
 231. Savaş Oyunları A.Ş. – Roger Stahl
 232. Bir İdea Olarak Komünizm – Alain Badiou, Slavoj Zizek
 233. Nihilizm – Bülent Diken
 234. Maddesiz – Andre Gorz
 235. Bilginin Arkeolojisi – Michel Foucault
 236. Tüketim Toplumu, Nevrotik Kültür ve Dövüş Kulübü – Hakan Övünç Ongur (Baskısı yok)
 237. Antikapitalizm ve Kültür – Jeremy Gilbert (Baskısı yok)
 238. Çalışmak Sağlığa Zararlıdır - Annie Thebaud-Mony
 239. Beraber – Richard Sennett
 240. Hayatın Anlamı – Terry Eagleton
 241. Duyuru – Antonio Negri, Michael Hardt
 242. Flanör Düşünce – Derleyen: Hüseyin Köse
 243. Küreselleşmenin Sonu mu? – Arif Dirlik (Baskısı yok)
 244. İsyan Pazarlanıyor- Andrew Potter, Joseph Heath
 245. Vampirin Kültür Tarihi – Gülay Er Pasin
 246. Tuhaf Alan – Burcu Canar (Baskısı yok)
 247. Ütopya – Nilnur Tandaçgüneş (Baskısı yok)
 248. Akıl Hastalığı ve Psikoloji – Michel Foucault
 249. İşletme Hastalığına Tutulmuş Toplum – Vincent de Gaulejac
 250. Etin Cinsel Politikası – Carol J. Adams
 251. Toplumla “Yüzleşme” – Zülküf Kara
 252. Akışkan Gözetim – David Lyon, Zygmunt Bauman
 253. İKomünizm – Colin Cremin (Baskısı yok)
 254. Küresel Çarkın Dışında Kalanlar – Kathrin Hartman
 255. Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına mıdır? – Zygmunt Bauman
 256. Psikolojide Söz ve Anlam Analizi – Sibel Ayşen Arkonaç (Baskısı yok)
 257. Çalışma Sorunu – Kathi Weeks
 258. Benlik Yanılsaması – Bruce Hood
 259. Vahşi Hukuk – Cormac Cullinan
 260. Türkiye Kentleşmesinin Toplumsal Arkeolojisi – Erbatur Çavuşoğlu
 261. Marksizmden Sonra Marx – Tom Rockmore
 262. Oyun, Oyunbazlık, Yaratıcılık ve İnovasyon – Paul Martin, Patrick Mateson
 263. İlahi Gazap – Darrin M. McMahon
 264. Harcıyorum Öyleyse Varım – Philip Roscoe
 265. Krediokrasi – Andrew Ross
 266. Zihin ve Doğa Arasında – Roger Smith
 267. Özgürlük – Zygmunt Bauman
 268. Zamanı Yaşamak – Jean Chesneaux
 269. Can Çekişen İmparatorluk – Francis Shor
 270. Sürekli Devrim Teorisi – Michael Löwy
 271. Şiddetsiz Direniş – Todd May
 272. Aydınlar Sosyalizmi – Jan Waclaw Makhayski
 273. İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri- Jacques Perriault
 274. Moda-loji – Yuniya Kawamura
 275. Marksizmin Anlamı – Paul D’Amato
 276. Cinselliğin Önemi – Ghislaine Paris
 277. Çalışma Düşüncesi – John W. Budd
 278. Yorum ve Aşırı Yorum – Umberto Eco
 279. Hayatın Gizli Hazları – Theodore Zeldin
 280. Hayatın Kırılganlığı – William E. Connolly
 281. Devlet ve Hukuk – Friedrich Engels, Karl Marx
 282. İyimser Olmayan Umut – Terry Eagleton
 283. Teknik, Sermaye, Medya – Peter Trawny
 284. Protesto – James M. Jasper
 285. Sosyalizmde Eğitim Küba – Celil Denktaş
 286. Hermenötiğin Kökeni – Michel Foucault
 287. Yaşam Sanatı – Zygmunt Bauman
 288. Halkın Özgürlüğü – John Dunn
 289. Lenin – Lars T. Lih
 290. Hermenötik ve Sosyal Bilimler - Zygmunt Bauman
 291. Lenin 2017 – Vladimir İlyich Lenin, Slavoj Zizek
 292. Ekim – China Mieville
 293. Dünyaya ve Kendimize Dair – Stanislaw Obirek, Zygmunt Bauman
 294. Faşizm ve Kapitalizm – Angelo Tasca, Arthur Rosenberg, Otto Bauer, August Thalheimer
 295. Tanrı’ya ve İnsana Dair – Stanislaw Obirek, Zygmunt Bauman
 296. Benlik Pratikleri – Zygmunt Bauman, Rein Raud
 297. İstisna Hali – Giorgio Agamben
 298. Kuşatılmış Toplum – Zygmunt Bauman
 299. Eşya ve İnsan – Arnd-Michael Nohl
 300. Kapımızdaki Yabancılar – Zygmunt Bauman
 301. Travmatize Toplum – Fred Harrison
 302. Demir Kafes – Michael Löwy
 303. Yemek ve Ulusal Kimlik – Atsuko Ihijo, Ronald Ranta
 304. Korsanlar ve İmparatorlar: Eskiler ve Yeniler – Noam Chomsky
 305. Küreselleşmenin Çöküşü – John Ralston Saul
 306. Avrupa – Zygmunt Bauman
 307. Akışkan Hayat – Zygmunt Bauman
 308. Kitle Katliamları – Abram de Swaan
 309. Havva’nın Saklı Yüzü – Neval es-Sadevi
 310. Radikal Kurban – Terry Eagleton
 311. Edebiyata Övgü – Zygmunt Bauman, Riccardo Mazzeo
 312. Pasif Direniş - Domenico Losurdo
 313. Savaş Suçları - Michael J. Shapiro
 314. Borçlu Zamanlarda Yaşamak - Zygmunt Bauman
 315. Grev! - Jeremy Brecher
 316. Marksizm, Oryantalizm, Kozmopolitanizm - Gilbert Achcar
 317. Marksizm ve Kent - Ira Katznelson
 318. Mizah - Terry Eagleton
 319. Eğitim Üzerine - Zygmunt Bauman
 320. Anlatının Söylemi - Gerard Genette
 321. Ahlaki Körlük - Zygmunt Bauman, Leonidas Donskis
 322. Kent Hakkı - Don Mitchell
 323. Psikoterapide İnternet Bağımlılığı - Daria J. Kuss, Mark D. Griffiths
 324. Tahran 1979 - Behrooz Ghamari
 325. Akışkan Korku - Zygmunt Bauman
 326. Ne Adam Ne Hayvan - Carol J. Adams
 327. Sosyoloji Ne İşe Yarar - Zygmunt Bauman
 328. Sapkın - Peter Drucker
 329. Kültür Teorisinde Eskizler - Zygmunt Bauman
 330. Engelsiz Anarşi - Peter T. Leeson
 331. Fredric Jameson - Diyalektik Eleştiri Projesi - Robert T. Tally Jr.
 332. Adını Söylemeye Cesaret Eden Bir Sol - Slavoj Zizek
 333. Eleştirel Bilinç İçin Eğitim - Paulo Freire
 334. Siyaset Teorisi - Pete Woodcock
 335. Yemeğin Psikopolitikası - Neoliberal Çağda Yemek Ritüelleri - Mihalis Mentinis
 336. Neden Vegan? - Peter Singer
 337. Bir Boru Hattı Nasıl Patlatılır - Andreas Malm
 338. Küresel Polis Devleti - William I. Robinson

KİTAP KAPAKLARI

Özet


(https://www.ayrintiyayinlari.com.tr/images/UserFiles/images/Spot/postmodern-teori.jpg)

EN SON ÇIKAN

11 Beğeni

Elinize sağlık,

Listede 89. kitaptan sonraki kitap numarasız,eksik sayı o nedenle.

Resim boyutları için Photoshop varsa toplu tek seferde tüm resimleri aynı boyut yapabilirsiniz.

1 Beğeni

Dikkatiniz için teşekkür ediyorum, hatalı numarayi görmeseniz kafama takılırdı baya :pensive:

Photoshop um yok

1 Beğeni

Yeni kitap

3 Beğeni

https://www.eganba.com/kitap/grev-jeremy-brecher/9786053143994

Karton kapak, 560 sayfa ve etiket 60 lira. Nasıl bir kitap ola ki :exploding_head:

2 Beğeni
2 Beğeni

Bir sonraki alışveriş için sepet oluşturuyordum ki ne göreyim, dizinin yeni kitabı

Kent teması güzel ama son kitaplarda çok marksizme gömüldüler sanki :neutral_face:

2 Beğeni

Marksizme yakın bir yayınevi Ayrıntı. 999. kitapları Marks’ın Hayalet isimli seçki kitabına özel baskı olmuştu.

En son çıkan kitap ne şaşırtıcı ki Bauman😖

Bir de artık kapak fotoğrafı koymayacağım çünkü bilgisayar olmadan zor oluyor.

2 Beğeni

Bu dizide uzun süredir baskısı olmayan iki üç kitabı yeniden basmışlar onları belirteyim:

Yanlarındaki baskı yok yazısını sildim o yüzden farkına vardığım bir konu :sweat_smile:

1 Beğeni

İnceleme Dizisi yeni kitaplar:

Akışkan Korku - Zygmunt Bauman

https://www.eganba.com/akiskan-korku-kitabi-zygmunt-bauman

Tahran 1979: Ekber’i Hatırlamak - Behrooz Ghamari

https://www.eganba.com/tahran-1979-kitabi-behrooz-ghamari

2 Beğeni

Yeni kitap:

Sosyoloji Ne İşe Yarar? - Zygmunt Bauman

https://www.eganba.com/sosyoloji-ne-ise-yarar-kitabi-zygmunt-bauman

2 Beğeni

Yeni kitap:

Sapkın - Gay Normalleşmesi ve Queer Antikapitalizm - Peter Drucker (çeviren: Ege Acar)

https://www.eganba.com/sapkin-kitabi-peter-drucker

@Karahayalci Ana gönderiyi de güncelleyebilir misiniz son eklenenlerle :blush::raising_hand_man:

1 Beğeni

Yeni kitap:

Kültür Teorisinde Eskizler - Zygmunt Bauman

https://www.eganba.com/kultur-teorisinde-eskizler-kitabi-zygmunt-bauman

1 Beğeni

Yeni kitap;

1 Beğeni

Yeni kitap:

Fredric Jameson - Diyalektik Eleştiri Projesi - Robert T. Tally Jr. (Çeviren: Emel Aras)

https://www.eganba.com/fredric-jameson-diyalektik-elestiri-projesi-kitabi-robert-t-tally-jr

Yeni kitap:

Adını Söylemeye Cesaret Eden Bir Sol - Slavoj Zizek (Çeviren: Önder Kulak)

https://www.eganba.com/adini-soylemeye-cesaret-eden-bir-sol-kitabi-slavoj-zizek

2 Beğeni