Dost Kitabevi Kültür Kitaplığı

Dost Kitabevi tarafından yayımlanan her biri belirli bir konu anlatan ortalama 140-150 sayfalık kitap dizisidir. Biyografiden Kültür Sanata, Müzikten Teknolojiye, Tarihten Psikoloji-Felsefe vb. konular üzerine kitaplar çıkan ve gerçekten adının hakkını veren bir dizi.

ÇIKAN KİTAPLAR

 1. Sokrates (Louis Andre Dorion)
 2. Napoleon (Thierry Lenz)
 3. Bilim Kurgu (Jacques Baudou)
 4. Anadolu Uygarlıkları (Marc Desti)
 5. Psikanaliz (Daniel Lagache)
 6. Sosyal Bilimler (Dominique Desjeux)
 7. Hititler (Isabelle Klock Fontanille)
 8. Sosyal Psikoloji (Jean Maisonneuve)
 9. Yunan Mitolojisi (Pierre Grimal)
 10. Empresyonizm (Marina Ferretti Bocquillon)
 11. Mezhepler (Nathalie Luca)
 12. Şarabın Tarihi (Jean François Gautier)
 13. Felsefe Akımları (Dominique Folscheid)
 14. Jean Paul Sartre (Annie Cohen Solal)
 15. Haçlılar (Cecile Morrisson)
 16. İngiliz Edebiyatı (Jean Raimond)
 17. Üniversitelerin Tarihi (Jacques Verger, Christophe Charle)
 18. Caz (L. Malson C. Bellest)
 19. Tapınak Şövalyeleri (Regine Pernoud)
 20. Çağdaş Sanat (Anne Cauquelin)
 21. Bilim Tarihi (Pascal Acot)
 22. Dinler (Paul Poupard)
 23. Antropoloji (J.P. Colleyn, M. Auge)
 24. Kapitalizm (Claude Jessua)
 25. Blues (Gerard Herzhaft)
 26. Nietzsche (Jean Granier)
 27. Jeopolitik (Alexandre Defay)
 28. Rus Edebiyatı (Jean Bonamour)
 29. Bilim Felsefesi (Dominique Lecourt)
 30. Budacılık (Henri Arvon)
 31. Babil (Beatrice Andre-Salvini)
 32. Fantastik Edebiyat (Jean-Luc Steinmetz)
 33. Anksiyete ve Kaygı (Andre Le Gall)
 34. Çocuk Psikolojisi (Olivier Houde)
 35. Schopenhauer (Edouard Sans)
 36. Antik Mısır (Sophie Desplancques)
 37. Vikingler (Pierre Bauduin)
 38. Varoluşçuluk (Jacques Colette)
 39. Sanat Tarihi (Xavier Barral I Altet)
 40. Roma İmparatorluğu (Patrick Le Roux)
 41. Kierkegaard (Olivier Cauly)
 42. Alman Edebiyatı (Jean-Louis Bandet)
 43. Mayalar (Paul Gendrop)
 44. Mimarlık Tarihi (Gerard Monnier)
 45. Diyabet (Jean Darnaud)
 46. Avrupa Birliği (Jean Luc Mathieu)
 47. Dilbilim (Jean Perrot)
 48. Aztekler (Jacques Soustelle)
 49. Dada ve Gerçeküstücülük (David Hopkins)
 50. Küreselleşme (Manfred B. Steger)
 51. Hayvan Hakları (David Degrazia)
 52. Hıristiyanlık (Linda Woodhead)
 53. Gazetecilik (Ian Hargreaves)
 54. Evrim (Brian & Deborah Charlesworth)
 55. İspanya İç Savaşı (Pierre Vilar)
 56. Yaratıcılık (Louis Rouquette, Michel Rouquette)
 57. Felsefenin Doğuşu (Giorgio Colli)
 58. Antik Felsefe (Jean Paul Dumont)
 59. İnkalar (Henri Favre)
 60. Yazın Kuramı (Jonathan Culler)
 61. Sosyal ve Kültürel Antropoloji (Peter Just)
 62. Spinoza (Roger Scruton)
 63. Tango (Remi Hess)
 64. İtalyan Edebiyatı (François Livi, Christian Bec)
 65. Darwin ve Darwincilik (Patrick Tort)
 66. Siyonizm (Ilan Greilsammer)
 67. Fobiler (Paul Denis)
 68. Klasik Sanat (Mary Beard John Henderson)
 69. Platon ve Akademia (Jean Brun)
 70. Habermas (James Gordon Finlayson)
 71. Freud (Roland Jaccard)
 72. Kafka (Ritchie Robertson)
 73. Fenomenoloji (Jean François Lyotard)
 74. Erotizm (Roger Dadoun)
 75. Tarih (John H. Arnold)
 76. Homeros (Jacqueline de Romilly)
 77. Aristoteles Ve Lise (Jean Brun)
 78. Anarşizm (Colin Ward)
 79. Bizans Tarihi (Jean-Claude Cheynet)
 80. Barthes (Jonathan Culler)
 81. Şizofreni (Marc-Louis Bourgeois)
 82. İslam (Dominique Sourdel)
 83. Sanat Kuramı (Cynthia Freeland)
 84. Platon (Jean-Francois Mattei)
 85. Feminizm (Margaret Walters)
 86. Descartes (Tom Sorell)
 87. Keltler (Venceslas Kruta)
 88. Max Weber (Laurent Fleury)
 89. Retorik (Michel Mayer)
 90. Devlet (Renaud Denoix De Saint Marc)
 91. Salsa ve Latin Caz (Isabelle Leymarie)
 92. Foucault (Gary Gutting)
 93. İnsan Hakları (Andrew Clapham)
 94. Poetika (Michel Jarrety)
 95. Rus Devrimi (S. A. Smith)
 96. Fotoğraf (Roger Bellone)
 97. Galileo (Georges Minois)
 98. Epistemoloji (Gherve Barreau)
 99. Keynes ve Keynesçilik (Pierre Delfaud)
 100. Hegel ve Hegelcilik (Jean-François Kervegan)
 101. Ergen Depresyonu (Henri Chabrol)
 102. Moda (D. Waquet)
 103. Locke (John Dunn)
 104. Küresel Isınma (Mark Maslin)
 105. Barok (Victor-Lucien Tapie)
 106. Bhagavadgita (Anonim)
 107. Hinduizm (Korhan Kaya)
 108. İktisat (Partha Dasgupta)
 109. Shakespeare (Germaine Greer)
 110. Senfoni (Remi Jacobs)
 111. Hukuk Felsefesi (Michel Troper)
 112. Ramayana (Aşuman Belen Özcan)
 113. Demokrasi (Bernard Crick)
 114. Frankfurt Okulu (Paul Assoun, Laurent Assoun)
 115. Kitabın Tarihi (Albert Labarre)
 116. Mit (Robert A. Segal)
 117. Modern Çin (Rana Mitter)
 118. Düşler (J. Allan Hobson)
 119. Rönesans (Jerry Brotton)
 120. Paranoya (Sophie de Mijolla-Mellor)
 121. Kıta Felsefesi (Simon Critchley)
 122. İdeoloji (Michael Freeden)
 123. Rönesans Sanatı (A. Jonhson)
 124. Soğuk Savaş (J. McMahon)
 125. Marx (Peter Singer)
 126. Postyapısalcılık (Catherine Belsey)
 127. Yunan Sanatı (Jean-Jacques Maffre)
 128. Matematik (Timothy Gowers)
 129. Psikiyatri Tarihi (Jacques Hochmann)
 130. Ortaçağ Felsefesi (Alain De Libera)
 131. Tasarım (John Heskett)
 132. Trajedi (Adrian Poole)
 133. Modernizm (Christopher Butler)
 134. Kübizm (Pierre Cabanne)
 135. Sosyalizm (Michael Newman)
 136. Jung (Anthony Stevens)
 137. Kuantum (John Polkinghorne)
 138. Faşizm (Kevin Passmore)
 139. Kaos (Leonard Smith)
 140. Derrida (Simon Glendinning)
 141. Masonluk (Paul Naudon)
 142. Zen (Toula Breysse, Jean Luc Godard)
 143. Birinci Dünya Savaşı (Michael Howard)
 144. Tıp Tarihi (William Bynum)
 145. Heidegger (Michael Inwood)
 146. Kabala (Joseph Dan)
 147. İnsan Evrimi (Bernard Wood)
 148. Dünya Müziği (Philip V. Bohlman)
 149. Soyut Sanat (Alain Bonfand)
 150. Fransız Devrimi (William Doyle)
 151. İmparatorluk (Stephen Howe)
 152. Gandhi (Robert Deliege)
 153. Zeka (Ian J. Deary)
 154. Antik Felsefe (Julia Annas)
 155. Elementler (Philip Ball)
 156. Paris’in Tarihi (Yvan Combeau)
 157. Kartaca (Maria Giulia Amadasi Guzzo)
 158. Hobbes (Richard Tuck)
 159. ABD Tarihi (Rene Remond)
 160. Cadılık (Malcolm Gaskill)
 161. Sosyoloji (Steve Bruce)
 162. Wittgenstein (A. C. Grayling)
 163. Film (Michael Wood)
 164. Kuşkuculuk (Carlos Levy)
 165. Tarih Öncesi (Chris Gosden)
 166. 1871 Komünü (Jacques Rougerie)
 167. Mantık (Graham Priest)
 168. Gezegenler (David A. Rothery)
 169. Machiavelli (Quentin Skinner)
 170. Arapların Tarihi (Dominique Sourdel)
 171. Antisemitizm (Pierre-Andre Taguieff)
 172. Beat Kuşağı (David Sterritt)
 173. Psikanalizin Tarihi (Roger Perron)
 174. Hinduizm (Kim Knott)
 175. Etik (Simon Blackburn)
 176. Laiklik (Guy Haarscher)
 177. Komedya (Matthew Bevis)
 178. Modern Dram Sanatı (Kristen E. Shepherd Barr)
 179. Siyaset Felsefesi (David Miller)
 180. Gastronomi (Jean Vitaux)
 181. Aşk (Ronald de Sousa)
 182. Ateizm (Julian Baggini)
 183. Avangard (David Cottington)
 184. Hollywood (Peter Decherney)
 185. Sosyoloji Tarihi (Claude Giraud)
 186. Metafizik (Stephen Mumford)
 187. Rousseau (Stephen Mumford)
 188. İşaretler, Semboller ve Mitler (Luc Benoist)
 189. Alzheimer (Jean-Jacques Hauw)
 190. Büyük Patlama (Françoise Combes)
 191. Altın Oran (Marius Cleyet Michaud)
KİTAP KAPAKLARI İÇİN TIKLA

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66 67 68 69 70

71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

81 82 83 84 85

86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100

101 102 103 104 105

106 107 108 109 110

111 112 113 114 115

116 117 118 119 120

121 122 123 124 125

126 127 128 129 130

131 132 133 134 135

136 137 138 139 140

141 142 143 144 145

146 147 148 149 150

151 152 153 154 155

156 157 158 159 160

161 162 163 164 165

166 167 168 169 170

171 172 173 174 175

176 177 178 179 180

181 182 183 184 185

186 187 188 189 190

.
.

EN SON ÇIKANLAR

191 192

24 Beğeni

Bu ay sonu diziden 1-2 tane kitap edinip, okuyunca foruma kitaplarla ilgili düşüncemi yazacağım. Çeşitli konularda çok detaya girmeden genel bilgi verilmek amacıyla hazırlanmış kitaplar gibi geldi bana.

8 Beğeni

Okumak istediğim bütün kitap türleri var içinde.
Dün aklımdan da geçmişti şehirlerin tarihini anlatan kitaplar da olsa/okusam falan demiştim
:slight_smile:

2 Beğeni

Yapmayın arkadaşlar böyle şeyler… Etimiz ne budumuz ne? Bir de 179 kitap… Acıyın ey insafsızlar! :joy:

Bundan sonra 6 taneden fazla kitap içeren dizileri paylaşmanızı yasaklıyorum yoksa yakında forumcak Oceon serisine taş çıkartmak zorunda kalacağız. :sweat_smile:

3 Beğeni

Forumdaki arkadaşlardan elinde bu kitaplardan olan varsa paylaşır ise çok iyi olur. Boyut olarak sanki Cep boy kitap gibi duruyor. Boyut 11.5 x 16.5 cm yazıyor tanıtımlarda.

Cep boy evet. Bilimkurgu, Fantastik Edebiyat ve meslek gereği Gazetecilik olanlarını okumuştum. Hiçbir kitaptan bahsi geçen konuda %100 bilgi beklemeyen herkes okuyabilir.

Örneğin Bilimkurgu kitabı türün tarihine ışık tutuyor ve geçmişten günümüze dönemler, yazarlar ve alt türler gibi alanlarda kısaca bilgiler veriyor. Bunların üzerine ileri okuma yapmak okura kalıyor. Kaynakçalar üzerinden giderek daha geniş bilgi içeren kitaplara ulaşmak mümkün.

İlgi alanlarınız dahilinde alıp okuyabilirsiniz, yormayan ve peş peşe birçok bilgi veren güzel kitaplar.

5 Beğeni

Bu ne ya @fortknoxt bitirme tezi yapmış sanki. Emeğe sağlık +rep. :slight_smile:

3 Beğeni

Benim anladığım kadarı ile kitaplar yüzeysel bilgi veriyor.
Aslında güzel ön okuma yapar gibi. Beğenirsen bölümü, dizinin hepsini indirirsin :grinning::grinning:

1 Beğeni

Bende bikaç tane var bunlardan. Birazdan ekleme yaparım.

Düzenleme :


8 Beğeni

Bir nevi giriş bilgileri bir nevi de kaynakça görevi görüyor gibi. Sizi yönlendirmesi birçok yazar, bilim adamı, olay vs. vermesi açısından iyi aslında. Yine de bu anlatımda bir şeyler okumaktan pek haz almıyorum. Bir noktadan sonra beni daraltmaya başlıyor. Ansiklopedik bilgi gibi gelmeye ve sanki çalışmazsam sınavdan düşük alacakmışım havasına bürünüyorum. :smiley: Her şeye rağmen hepsi olmasa da yaklaşık kırk-kırk beş adet saydım almak istediğim. Bu kitaplar beni çalışma masası edinme eğilimine itiyor nedense. Divit kalemimi çıkarıp, bir mum yakıp, eski tip bir çalışma masasında bunları okuyarak not tutma isteği oluşuyor. :smiley:

6 Beğeni

Bu seriyi bir türlü okuma listeme ekleyip eklememe kararını veremiyorum. Halihazırda, HAY, modern klasikler, ithaki serileri, turuncu kitaplık Nobel kitapları derken yaklaşık 12-13 seriyi belirli bir sırada okumaya çalışıyorum. Bir de Kazım Taşkent var ki ona da hala cesaret edemedim.

1 Beğeni

Cerezlik kitaplar. Boyutları küçük, sayfa sayısı az.

Bugün nasipse napoleon ile kültür kitaplığına giriş yapacağım

1 Beğeni

Benden başka takip eden yok sanırım :slight_smile:

Dün Napelon kitabını okudum. Kültür kitaplığı 2.
2005 basımı
Napolen’un hayatını anlatıyordu. Nasıl general olduğu nasıl devletin başına geçtiğini daha sonra imparator olduğunu falan anlatıyordu. Olayları tabi yüzeysel anlatıyor, fazla detaya girmiyor.

Ölümüne kadar değeri fazla bilinmeyen bir şahsiyet. Öldükten sonra napoleon mitleştiriliyor, kahraman ilan verin ediliyordu falan falan falan ben beğendim :slight_smile:

2 Beğeni

Girmeyi düşündüğüm bir seri.
Önden ilgilendiğim başlıkları toplamayı düşünüyorum. Hatta evde Psikoloji mevcut.
Sen başladın mı @alper , inceleme fırsatı bulabildin mi.?

1 Beğeni

Seri olarak değil de, ilgimi çeken konularda olan kitaplarını okumayı düşünüyorum.

1 Beğeni

Zaten baktım da seri hiç toplanabilecekmiş gibi durmuyor. Dİle kolay 179 kitap.
Eganba’da 10 tane sepete attım, onlar bile 108 TL tuttu. Aslında bu formda kitaplar için fiyatları biraz yüksek. Çünkü boyutları öyle çok büyük değil. Etiket fiyatı 10 TL gibi olmalıydı diye düşünüyorum.

3 Beğeni

İdefixte 9 lira 12 kuruşa baya çok var

O indirimli hali ama. Benim bahsettiğim etiket fiyatının 10 tl olması ve o fiyat üzerinden indirime girmesiydi. Bir de her kitap o fiyatlarda değil. İndirimli hali 14 olanlar da var baya.

2 Beğeni

@fortknoxt seriden 6 yeni kitap çıkmış…

2 Beğeni

https://www.eganba.com/kitap/hollywood-peter-decherney/9789752986183

https://www.eganba.com/kitap/gastronomi-jean-vitaux/9789752986145

https://www.eganba.com/kitap/avangard-david-cottington/9789752986176

https://www.eganba.com/kitap/ask-ronald-de-sousa/9789752986169

https://www.eganba.com/kitap/sosyoloji-tarihi-claude-giraud/9789752986190

https://www.eganba.com/kitap/ateizm-julian-baggini/9789752986152

6 Beğeni