Kitap Fırsat/Kampanya Alanı


(Hüseyin gök) #5358

N11 kadar basit bir site yok ya.Çoğunlukla satıcı ve kendisini koruyan bir site.Cayma hakkına gelirsek tek kullanımlım veya yeme içmelik Ürün değilse %100 iade hakkı vardır.


#5359

N11, Gittigidiyor gibi platformlar tam bunun suistimal edildiği platformlar zaten. Ama bildiğinizi anlarlarsa yönetmeliği, yola geliyorlar. Önemli olan kimi kandırırsak hesabı işte.

Üstte attığım link ve paylaştığım özet yazısı geçerli olan, 2019 şubatta düzenleme yapılmış birkaç madde de ama onlar bizi ilgilendiren kısımlar değil.


#5360

Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkınız var. Aksini iddia eden siteler tüketiciyi yanılmaya ve kanunu kendi lehlerine göre yorumlamaya çalışıyorlar. Ben genellikle DR ve İdefix’ten kitap alırım, bugüne kadar 1 kez bile iade ve değişimde sorun yaşamadım.


(Albertê Çekdar) #5361

Cayma hakkının istisnaları

MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

e bendi tehlike saçıyor sanki.
Diyor ki: “Kitabı aldın, okudun, iade etmek istiyorsun! Yemezler!”


#5362

Neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz anlamadım ama madem kullanmak istemiyorsunuz, ben kullanmıyorum diyerek kullanmayabilirsiniz. Bu kadar zorlamanıza gerek yok kendinizi. Daha geçen aylarda ben ölçüyle perde siparişi verdim memnun kalmadım geri iade ettim ki sizin bahsettiğiniz ambalaj, bant, mühür, paket oyunlarda bandrollü kaplama oluyor onun gibi birşey kargo paketini kastetmiyor, kargo paketini açmadan sizin de takdir edeceğiniz üzere iade edip etmeyeceğimize karar veremeyiz değil mi? Aşağıda ambalajlı eğitim setini açıp cd kodunu aktif hale getiren birisiyle ilgili karar var bakabilirsiniz.

Bir sürü örneği var tüketici hakem heyeti kararlarını inceleyebilirsiniz. Ben bir tane bırakıyorum. Eğitim seti alınmış bilgisayarda kodu kullanılmış aktif edilmiş, bakın ne karar verilmiş. Ama siz hala daha ben iade etmek istemiyorum benim böyle bir hakkım yok diyorsanız tercih sizin tabi.

Bu da iade ettiğim perde hani şu b) maddesinde belirtilen isteğe göre özel hazırlanmış olandan, satıcı da geri iademiz yok diye de yazıyordu tahminim hala daha yazıyordur :slight_smile:

Özet

T.C.
………. TÜKETİCİ İL/ İLÇE HAKEM HEYETİ
BAŞKANLIĞI KARARIDIR

KARAR NUMARASI: …………… KARAR TARİHİ: …/…/….

Şikayet Eden : ………………… (T.C. NO:…………)
Adresi : …………………………
Vekili : AV. ……………………
Vekil Adresi : …………………………
Şikayet Edilen : ………………… (V.N. : ………….)
Adresi : …………………………
Şikayet Konusu : İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER/CAYMA HAKKININ KULLANDIRILMAMASI
Şikayet Tarihi : …/…/….
Raportör : ………

Olayın Özeti
Tüketici, 22.05.2015 tarihinde adı geçen firmadan kapıdan satış yöntemiyle Evimde Eğitim isimli eğitim seti
satın aldığını, daha sonra ürünü iade etmek istediğini ve bundan dolayı ilgili firma ile telefonda görüştüğünü
fakat olumlu yanıt alamadığını, 26.05.2015 tarihinde firmaya iadeli taahhütlü mektupla cayma bildiriminde
bulunduğunu belirterek düzenlenen sözleşmenin iptal edilmesini talep etmektedir.

Savunma Özeti
Konuyla ilgili firmadan savunma istenmiş olup ilgili firma savunmasında özetle: düzenlenen sözleşmenin yasal koşullara uygun olduğunu, cayma hakkının malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde kullanılamayacağını, tüketiciye satışı yapılan ürünün bilgisayara yüklenmiş ve programın kullanım aktivasyonunun sağlanmış olduğunu, bilgisayar programı gibi kopyalanıp çoğaltılabilen ürünlerde bu ürünlerin kopyalanarak iade edilmesinin mümkün olmadığını, satış sırasında öncelikle PC programının demosu ile tanıtım yapıldığını ve tüketici tarafından beğenilmesi halinde satış işleminin gerçekleştiğini, tüketicinin cayma hakkını kullanabilmesi için ürünü satın aldıktan sonra bilgisayarına yüklememesi gerektiğini belirterek tüketici talebinin reddini talep etmektedir.

İnceleme ve Gerekçe
Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde: Tüketici ……………… nın ilgili firma ile 22.05.2015 tarihinde işyeri dışında kurulan satış yöntemiyle sözleşme imzaladığı, 26.05.2015 tarihinde sözleşmeden caydığına dair ilgili firmaya ihtar çektiği anlaşıldığından tüketicinin talebi 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Başlıklı 47 inci Maddesinin 5 inci Fıkrası Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma süresi içinde satıcı veya sağlayıcı sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Hükmü kapsamında değerlendirilerek tüketici talebinin kabulü yönünde karar verilmesinin uygun olacağı mütaala olunmaktadır.

Hüküm
Dosyanın incelenmesi sonucunda, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı tüketicinin talebinin kabulüne, ilgili firma tarafından sözleşmenin iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.
(6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’ inci maddesinin 1’inci fıkrası ile 27.11.2014 tarihli ve 29188 Sayılı Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin 2’nci ve 4’üncü fıkraları gereğince 01.01.2016 tarihinden itibaren yeniden değerleme artış oranına göre 2016 yılı için değeri 2.320,00 TL (ikibinüçyüzyirmi) ile 3.480,00 TL (üçbindörtyüzseksen) arasında bulunan uyuşmazlıklarda hakem heyetinin vereceği karar tarafları bağlar.)

Şikayet edilen …………vergi kimlik numaralı ……………A.Ş.’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 70’inci maddesinin 7’nci fıkrası uyarınca 13,50 TL tebligat ücretini bütçeye gelir kaydedilmek üzere, kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde şikayet edilenin bağlı bulunduğu ……….Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ödenmesine, ödendiğine ilişkin makbuzun tüketicinin adı soyadı belirtilerek bu süre içinde …….Tüketici İl/İlçe Hakem Heyeti Başkanlığına ibraz edilmesine, bu tutar ödenmediği takdirde 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takibinin yapılmasına, iş bu kararın 6502 Sayılı Kanunun 70’inci maddesinin 3’üncü fıkrası gereği taraflara tebliğine, tebliğ tarihi itibari ile 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

…………. …………. …………. …………. ………….
…………. …………. …………. …………. ………….

BAŞKAN ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE


#5363

Karakarga Masallar İdefix yüzde 50


(Muhammet Topcu) #5364

Tavsiye eder misiniz, okudunuz mu hiçbirini?


#5365

Bir ara forumda çok konuşuluyordu ben okumadım ama @fatihcetin 'in okumuş olma ihtimali var.


#5367

https://www.gardrops.com/kadin/diger/temiz-kullanilmis-eksiksiz-sayfa

Silmarillion 20 lira

2.el


(Hiçliğin bekçisi…) #5368

Haritalıymış…


#5369

Hocam ben hukukçu değilim ama 3. Kişi tabirinin genel kullanımı sizin gibi arada kaç kişi var şeklinde olmaz. Orada yasanın kastettiği evinize veya işyerinize gelen kargonun sizin haricinizde başkasına teslim edilmesi gibi durumlar bence.


#5370

Doğru yorum. 3. kişi sözleşme de taraf olmayan kişiyi ifade eder. Diğer arkadaşın yazdığı gibi alıcıyı değil.


#5371

Yakın olan varsa Üsküdar Kirkambar sahaf alt katındaki tüm kitaplar 5 TL. Hükumet konağı karşısı.


(Bahri Doğukan Şahin) #5372

Anadolu yakasının en sağlam sahafı. Birkaç haftada bir mutlaka uğrarım. Teşekkürler bilgi için.


#5373

Gitsek ne olacak sen bize bir şey bırakmamışsındır :smile: Asimov baktın mı? :slight_smile:


(Bahri Doğukan Şahin) #5374

Bilimkurguları o fiyata vermiyorlar. :smile: Ama Ahmet abi bize güzel indirimler yapıyor sağ olsun.


#5375

@DenaroForbin rica ederim.

@Ufuk Sağlam kitapları yukarı kata almışlar. Onları normal fiyatla satıyorlar. Aşağı katta yine fazla sayıda kitap var ama benim ilgi alanımda olan pek yoktu.


#5376

https://www.ktpkitabevi.com

Daha önce bu siteden alış-veriş yapan oldu mu? Rönesans dünyası diğer sitelere göre çok uygun


#5377

Ben ocak ayında Metis’in sitesinden 84 lira + 8 tl kargoyla almıştım Yüzüklerin Efendisini. Set kitapları %40 indirimli satıyorlar, Yerdeniz’in 6 kitaplık seti de bayağı uygundu mesela. Metis’in kendi sitesinden kitap alırsanız hediye kitap geliyor bir de, her ay başka olmak üzere.

Ayrıca Harita 2. kitaptan çıkıyor, seri halinde almayıp ayrı ayrı alsanız da haritanız olacak.


(Hiçliğin bekçisi…) #5378

Bilgilendirme için sağ ol. :blush: Benim genel olarak Metis’ten alacağım pek bir şey kalmadı. Ne alacaksam bundan seneler evvel aldım. Ben de diğer olmayan arkadaşlar faydalansın diye yollamıştım. :blush: